Konstfacks rektor Maria Lantz ger sin syn på konstundervisning i nyutkommen bok

27 september 2016

I Dialogen, en nyutkommen bok om konst- arkitekturutbildningar, har 18 namnkunniga profiler inom området bidragit med personliga reflektioner i essäform, däribland Konstfacks rektor Maria Lantz.


Maria Lantz skriver bland annat om konstskolan som ett potentiellt paradis, titlarnas förbannelse, hierarkier, förväntningar och olika syn på kritik. Allt utifrån sin egen långa erfarenhet i konstutbildningssammanhang. Som student, lärare, prorektor och numera rektor.

Bakgrunden till boken började höstterminen 2015 med en samtalsserie i Konstakademiens regi, om konst- och arkitekturundervisning ur en rad olika perspektiv – studentens, professorns, institutionens och rektorns. På allt från förberedande till högskole- och forskningsnivå.

Initiativets syfte var att stärka såväl det fria ordet som debatten om viktiga frågor inom de berörda områdena. Samt att ge en samlad bild av förhållandet på landets skolor och om vilken roll undervisningen haft, har och kommer att ha i framtiden. Boken Dialogen kan beskrivas som en fortsatt, fördjupad dialog om dessa ständigt vitala spörsmål.

Förhoppningen är att Dialogen fungerar som en igångsättare av ytterligare samtal, dialoger och diskussioner, inte bara mellan bokens medverkande skribenter: Henrik Andersson, Torbjörn Andersson, Elizabeth Bonde Hatz, Nina Bondeson, Nils Claesson, Peter Cornell, Anna Fredriksson, Sonia Hedstrand, Bengt O.H. Johansson, Claes Jurander, Joakim Lager, Maria Lantz, Matts Leiderstam, Ida Rödén, Gertrud Sandqvist, Susanna Slöör, Elin Wikström och Dan Wolgers.

Dialogen finns att beställa här: konstakademien.se/bokhandel/

Uppdaterad: 27 september 2016
Sidansvarig: