Konstfack stärker bildpedagogiken genom att utse Ulla Lind till professor

12 september 2016

Ulla Lind, tidigare lektor i bildpedagogik, har befordrats till professor i ämnet. Hon har en lång, gedigen erfarenhet inom bildpedagogik och forskning, både var för sig och de två ämnena tillsammans.

Ulla Lind är bildläraren som efter några år i yrket fick astma i teckningssalen och därför började forska och arbeta med forskningsinformativa utställningar på Bildmuseet i Umeå och Riksutställningar.

Hon arbetade också som springvikarie på Stockholms skolor och fick i slutet av 1980-talet ett vikariat på Konstfacks institution för bildpedagogik, idag kallad Institutionen för bild- och slöjdpedagogik.

2006 permanentades hennes tjänst till ett lektorat och bland annat utvecklade Ulla Lind påbyggnadskurser för fortbildning av bildlärare, kurser där även fritidspedagoger, slöjd- och förskolelärare kunde ingå.

2010 disputerade hon på avhandlingen "The Order of Seeing. Visual languages and aesthetic learning processes as forms of culture and knowledge". Under doktorandåren ingick en rad utvärderingsuppdrag för bland annat Skolverket, kommuner och Kulturrådet.

Bildpedagogikens område ser hon som ett av de mest gränsöverskridande mellan filosofi, konst, samhälle och skapande.

- Min mission är att förse pedagogikstudenterna med metoder och praktiker som ger dem lust att gå vidare och börja forska. Att beforska visuell och materiell kultur utifrån ett bildpedagogiskt perspektiv känns oerhört viktigt både för fältets och pedagogernas utveckling. För mig har det också varit vitalt att bidra med mer internationella perspektiv vilket har skett genom bland annat NoVA –Master's degree programme in Nordic Visual Studies and Art Education, berättar professor Ulla Lind vars hjärta fortsätter klappa för barn, unga och bild.

Uppdaterad: 12 september 2016
Sidansvarig: