Konstfack-folk i media och världen

25 augusti 2016

Designpris, stipendium, examensarbeten och tidningsartiklar: här är några av Konstfacks anställda och studenter som har uppmärksammats på sistone.

Formex designpris 2016 går till Nick Ross, som 2013 tog en masterexamen på Konstfack. Juryn nominerade Nick Ross för ”sitt metodiska arbete med material och form och osviktliga känsla för gestaltning".
Läs mer på www.residencemagazine.se/arets-formgivare-utsedd-nick-ross-far-formex-designpris-2016/.

Ett av tre Designers in Residence Kortrijk 2016-stipendier går Katharina Sofie Kraus, som våren 2016 tog en masterexamen i design på Konstfack. Under september till december ska de tre stipendiaterna arbeta på Budafabriek och BUDA::lab Open Makerspace i Belgien.
Läs mer på www.designregio-kortrijk.be/en/inspire/the-3-designers-in-residence-kortrijk-2016/.

Tidskriften FORM 4/2016 har tittat tillbaka på vårens examensutställningar och valt ut 12 Konstfacksstudenters examensarbeten.
Läs mer på www.formmagazine.com/normkritik-ar-det-nya-svarta/.

Konstnären, som är KRO/KIFs medlemstidning, har skrivit artiklar om två Konstfackanställda: professor Loulou Cherinet och lektor Åsa Jungnelius.
Läs artikeln om Loulou Cherinet: www.kro.se/node/2015
Läs artikeln om Åsa Jungnelius: www.kro.se/node/2034

Uppdaterad: 25 augusti 2016
Sidansvarig: