Hela 159 sökande till två platser på KTD

6 september 2016

Konstfacks doktorsprogram Konst, teknik och design, KTD, som genomförs tillsammans med KTH, är synnerligen populärt. När ansökningstiden till två platser gick ut den 25 augusti hade hela 159 personer sökt.

Programmet ger en interdisciplinär forskarutbildning som tar sig an samtidens stora samhällsutmaningar som till exempel ökande sociala och ekonomiska klyftor, migration, klimatpåverkan och urbaniseringsprocesser.

Nu pågår urvalsprocessen och de två nya doktorandernas namn kommer att tillkännages i slutet av november.

Läs om programmet här: www.konstfack.se/Utbildning/Doktorander/

Uppdaterad: 6 september 2016
Sidansvarig: