Sana Sana (1973-2023) – en grupputställning om ärvda berättelser från den chilenska diasporan

Datum och tid
31 mars 2023 kl 17:00 - 9 april 2023 kl 15:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Galleri Nos
Kaggeholmsvägen 39
Enskede
Vernissage: 31 mars, kl 17-20
Under vernissaget läser Nachla Libre upp dikten "Exilio".

Öppet lör-sön 12-15
Övriga dagar enligt överenskommelse

Vi är några av många barn till de som kom. Uppväxta med en generation i ständig längtan.

I sökandet efter att laga brutna kopplingar har vi försökt föra en dialog med våra äldre.

De vars kropp bär på flera levda liv och historier som sträcker sig över Atlanten. 50 år efter militärkuppen i Chile försöker vi synliggöra deras röster genom att undersöka frågor om arv, att växa upp i diaspora, exil och längtan.

Deltagare: Ricard Estay, Emma Dominguez, Camila Manuelsdotter Pino & Nachla Libre

Varmt välkomna!Länkar

Kontaktperson
Camila Manuelsdottercamila.manuelsdotter@student.konstfack.se 0762396944


Arrangör
Extern arrangörDeltagande konstnärer

Ricard Estay f.1985, fotograf, konstnär och författare, uppvuxen i Fittja, Botkyrka.
Genom visuellt berättande och poesi försöker han skapa komplexa porträtt av både fysiska och mentala platser. Han rör mig ofta mellan fiktion, minnen och samhällsskildringar; och jobbar i gränslandet mellan litteratur, fotografi, film,
poesi och konst.
www.ricardestay.com

Emma Dominguez f. 1989 Är konstnär baserad i Stockholm, uppvuxen i Botkyrka, Alby. Hennes arbete tar ofta avstamp i ett ifrågasättande av maktstrukturer och vilka som får synas, höras och ta plats i våra gemensamma rum. Genom hennes konst försöker hon bryta ner givna mönster och hegemoniska strukturer, ofta genom kollektiva processer.
www.emmadominguez.com

Camila Manuelsdotter Pino f.1991 är en konstnär baserad i Stockholm, uppvuxen i Haninge. Hon jobbar med att fläta samman fler medium för att gestalta ett mellanförskap av att vara latina och svensk. Fotografiet är hennes främsta medium och vill utmana betraktarens blick som tillåts att föras mellan verklighet och det imaginära. Ytterligare en del av hennes arbete innefattar ett intresse för ord och dess makt de besitter av dolda berättelser och kulturell inkludering.
www.camilarf.com