Trust : Play

Datum och tid
14 januari 2022 kl 11:00 - 20 januari 2022 kl 16:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Trapphusgalleriet
Konstfack, LM Ericssons väg 14 (ingång från Dialoggatan 7), Stockholm (Se karta)
Färdväg: Tunnelbana eller buss till Telefonplan
Smycke och corpus Ädellab, årskurs 1, 2 & 3

Detta är en presentation av ett del-moment i kursen Utblick & Utforskande. Årets kurs har fokuserat på mänsklig hållbarhet i relation till tillit och lek.

I detta sista kursmoment som tar formen av en utställning, har varje klass valt en gemensam utgångspunkt och utvecklat ett grupp-projekt, som på något sätt relaterar till lek. Varje student har skapat ett enskilt bidrag som blir del av den gemensamma helheten.

Andra moment i kursen har varit:
Två dagars workshop med Tillitsverket
Lekdag på Konstfack
Introduktion till Konsensusmetoden med Sonia Hedstrand
Retorik workshop med Aurora Cederholm
Gruppdiskussioner
Utveckling av grupp-projekt
Eget arbete

Kursansvarig: Sissi Westerberg
Kontaktperson
Sissi Westerberg sissi.westerberg@konstfack.se 0709720306


Arrangör
Kandidatprogrammet Smycke och corpus: Ädellab