Med trötta ryggar och hjärtan med plats för fler

Datum och tid
25 maj 2022 kl 12:00 - 21 augusti 2022 kl 17:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Konsthall C
Cigarrvägen 14
FarstaMartin Nordström, Rekvisita för ett Requiem-del 2, 2022 i Vård och Värde tidning#3. Grafisk form av Louise Nassiri och Johnny Chang.


Konstnärer: Shaon Chakraborty, Lilian Lindblad Domec, Junehyuck Jeon, Anna Kinbom, Martin Nordström, Bridge Radio, William Utermohlen

Öppettider: Tors–sön kl 12–17 under utställningsperioderna.


Välkommen till den andra utställningen i projektet Vård och värde på Konsthall C. Utställningen tar sin utgångspunkt i kollektiva tidningen Vård och värde. Tidningen - likt projektet i stort - har genomförts av kulturarbetare och vårdpersonal som intresserar sig för arbetets villkor, kunskapen rör sig över generationer och samlar erfarenheter hos både de som ger och tar emot vård. Vårdarbete är undervärderat, obetalt eller underbetalt, men innefattar stora mängder osynliggjord kunskap och skicklighet. Vårt ömsesidiga beroende belyser olika kroppsliga behov och önskemål.

I utställningen samt vår tredje tidning lyfts dokumentationens roll inom omsorgsarbetet fram. Det ständiga dokumenterandet och uppdaterandet skapar omöjliga scheman och svårgenomträngliga processer för kritik och klagomål, och försvårar förbättringar samt meningsfulla möten mellan vårdpersonal och vårdtagare. Samtidigt uttrycker både vårdpersonal och vårdtagare sina upplevelser via konst, dagboksskrivande, poesi och samtal för att smälta intensiva och ofta traumatiska erfarenheter. Många konstnärer arbetar också inom vården. Verken i utställningen utforskar de relationer och den roll konst kan ha inom vården och i livets slutskede. Kan konst vara ett sätt att uttrycka omsorgens ofta som är svåra att formulerar som ligger bortom språket? Eller hjälpa till att skapa gemenskap och förtydliga vårt ömsesidiga beroende och sårbarhet i en värld som försöker göra dom osynliga?

Utställningen liksom tidningen vill vara ett verktyg och ge ett utrymme för att sätta igång samtal om åldrande och vårdarbetets villkor.

Utställningen är organiserad av Jenny Richards, doktorand på Konstfack, tillsammans med Ulrika Flink and Gunilla Lundahl.Länkar

Kontaktperson
Jenny Richardsjenny.richards@konstfack.se 0735139340


Arrangör
Extern arrangör