En katt bland hermeliner - textil konst nu

Datum och tid
26 november 2022 kl 11:00 - 14 januari 2023 kl 16:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien)
Fredsgatan 12
Stockholm
Vernissage: 26 november, kl 11–18

Kl 14.00–14.30 i Salarna, plan 2
Ständig sekreterare Elisabeth Alsheimer Evenstedt hälsar välkommen.
Utställningen presenteras av Helen Karlsson, Konstakademien, och Gustaf Helsing, curator, konstnär och student på Konstfack.

En grupputställning med nio samtida konstnärer som på olika sätt arbetar med textila tekniker och material, alla uttryckta i relation till salarna på Konstakademins storskaliga format:
Klara Berge, Josefin Gäfvert, Emma Hasselblad, Gustaf Helsing, Jonathan Josefsson, Sara Kallioinen Lundgren, Anna Nordström, Liilian Saksi, Emilia Sundqvist

Titeln, En katt bland hermeliner, syftar på en person som tagit sig in i en miljö där den inte känner sig hemma. Textilens plats på Konstakademien har genom åren varit begränsad av olika anledningar. En orsak kan vara att den utbildning som tidigare bedrevs på Konstakademien utgick ifrån andra material samt att textil konst historiskt sett inte har haft samma position som övriga tekniker inom det konstnärliga fältet. Är det vi ser nu en uppluckring av begreppen, disciplinerna och uttrycken?

Utställningen visar textila skulpturer, handvävda- och handstickade verk, konstnärliga arbeten i lappteknik, tuftning, tryck och språngning. Intresset för hantverket är stort, liksom varifrån materialet kommer och hur det kan användas. Nya tekniker blandas med äldre, som tillsammans hittar nya uttrycksformer. Sammantaget visar utställningen exempel på hur den samtida textila konsten kan ta sig uttryck när den får tid och svängrum att ta plats.
Kontaktperson
Gustaf Helsinggustaf.helsing@student.konstfack.se 0766342849


Arrangör
Extern arrangör