Bokrelease: jag vet hur folkhemmet luktar

Datum och tid
21 september 2022 kl 18:00 - 20:30
Typ av händelse
Övrigt
Plats och färdväg

ABF-Huset
Sveavägen 41
Stockholm
Medverkande: Ingela Johansson, Maryam Fanni, Anneli Jordahl, Simon Matiwos, Tina Carlsson

Samtalsledare: Viktoria Rixer

I jag vet hur folkhemmet luktar synas såväl de ljusa rummen som de mörka hörnen i det svenska folkhemmet. Här återfinns berättelser och betraktelser som rör sig mellan det dolda och det unkna, mellan doftande ängar och ljusa rum. Det hemtama, det främmande, de utstötta och de lyckliga. En möter ett folkhemssverige som inte förklaras, utan som erfarits av oss, av våra mammor och pappor och deras mammor och pappor. Erfarenheter som satt spår i våra kroppar. Förnimmelser av de lukter och dofter som spreds i hemmen och hemmens rum, som satt sig i böckernas pappersomslag, i de envist skurade golven, i de trötta dukarna och i de oupplysta vrårna. Hur luktar ett hem? Ett folk-hem. ”Folkets hem”.

Redaktör: Tina Carlsson

Medverkande: Tina Carlsson, Petra Hultman, Kalle Brolin, Rikard Heberling, Ingela Johansson, Maryam Fanni, Anneli Jordahl, Simon Matiwos

Grafisk form: Maryam Fanni
Kontaktperson
Tina Carlssontina.carlsson@konstfack.se 0702447906


Arrangör
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik