Tankar om fotografi – tre rundabordssamtal om aktuella frågor inom det fotografiska fältet

Datum och tid
22 oktober 2021 kl 13:00 - 18:00
Typ av händelse
Seminarium
Plats och färdväg

Svarta havet
Konstfack, LM Ericssons väg 14, Stockholm (Se karta)
Färdväg: Tunnelbana eller buss till TelefonplanTankar om fotografi – tre rundabordssamtal om aktuella frågor inom det fotografiska fältet

Detalj av Utsnitt 2, David Molander


Fotografi är ett brett och mångfacetterat fält befolkat av en rad professioner, positioner och roller. Fältets heterogenitet gör att det finns få forum där de som skapar, ser på, använder, talar och skriver om bilder kan mötas.

Vilka olika synsätt på centrala frågor inom fotografi ryms inom fältet? Vad skiljer och vad förenar?

I de tre rundabordssamtalen, som utgår från frågorna "Vad är fotografi?", "Vilka är fotografins plattformar?" och "Vem är fotograf?", får verksamma från olika områden mötas och diskutera. Samtalen syftar till att låta olika ståndpunkter lyftas för att föra verksamma närmare varandra. I samtalen möts fotografer, redaktörer, forskare, konstnärer, arkivarier och curatorer.

Centrum för fotografi bjöd under 2019 in till samtal för att samla idéer och nyckelpersoner till projektet. Ur detta bildades en styrgrupp där Henrik Andersson, Konstfack, Elisabeth Boogh, Stockholms läns museum, Anna Dahlgren, Stockholms universitet, Niclas Östlind, HDK-Valand, och Kristyna Müller, Centrum för fotografi ingår. Tillsammans har gruppen skapat formatet och programmet.

Programmet tar inspiration från projektet Plattform Fotografi som drevs av Centrum för fotografi och som syftade till att göra en genomlysning av det svenska fotografiska fältet för drygt 10 år sedan. Frågorna som ställdes var liknande, vilka skiftningar i svaren får vi idag?

Anmäl din plats till info@centrumforfotografi.se. Ange "Tankar om fotografi" som rubrik.

Det är kostnadsfritt att delta.
Kontaktperson
Henrik Anderssonhenrik.andersson@konstfack.se


Arrangör
Kandidatprogrammet Konst, Extern arrangör