Strömningar

Datum och tid
17 mars 2021 kl 16:00 - 21 mars 2021 kl 16:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Södertälje
Vernissage 17 mars, kl 16-18

Välkommen till grupputställningen “Strömningar” som presenteras av Södertälje Konsthall i samarbete med Konstfack. Tolv studenter vid Institutionen för konst presenterar platsspecifika verk inomhus och utomhus i Södertäljes offentliga rum mellan 17-21 mars 2021.

Utställningen tar sin utgångspunkt i hamnstaden Södertälje och undersöker platsens sociala och materiella förhållanden – de varor som passerar genom hamnen, kanalen som infrastruktur för globala och lokala distributionskedjor, konsekvenserna av hamnstrejken år 2019, den kommunala stadsutvecklingen, samtida arkitektur, flöden av människor och flerspråkigheten.

De konstnärliga processerna har pågått sedan oktober och konstnärerna har därefter utvecklat egna frågeställningar där de har närmat sig platsen på olika sätt. Genom dessa processer har konstnärerna undersökt förutsättningar och metoder för arbete med konst i det offentliga rummet och konst som relaterar till en specifik plats eller kontext. Resultatet kan betraktas som en kollektiv kartläggning av Södertälje, genom tid, rum och geografi.

Utställningen inkluderar alltifrån ett live-måleri i Uthamnen och en performativ läsning på Kusens Backe, till foto- och videoinstallationer samt skulpturer i hamnen, kanalen, i en busskur och under Mälarbron.

Projektet har organiserats och handletts av Malin Arnell, Johanna Gustafsson Fürst, Loulou Cherinet, Henrik Andersson och Thomas Elovsson, konstnärer som undervisar vid Konstfack.

Medverkande konstnärer:
Alexander Bäckman, Andy Allen-Olivar, Fanny Hallgren, Jens Masimov & Malin Lin Nordström, Josse Thuresson & Karin Keisu, Leonie Dahlström, Måns Palmberg, Pontus Johansson, Sofia Runarsdotter och Towa Palovaara i samarbete med My Bengtsson.
Kontaktperson


Arrangör
Extern arrangör