Mikrohistorier: från arkiv till offentlighet

Datum och tid
16 september 2021 kl 17:00 - 24 september 2021 kl 17:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Vita havet
Konstfack, LM Ericssons väg 14, Stockholm (Se karta)
Färdväg: Tunnelbana eller buss till Telefonplan 

I utställningen "Mikrohistorier: från arkiv till offentlighet" visas elva konstnärliga förhållningssätt till mikrohistoria som processats under två olika omgångar av den ettåriga kursen med samma namn, som getts på Konstfack i Stockholm. Utifrån ett undersökande av begrepp som arkiv, essä, historia och offentlighet har frågor väckts om konstens bidrag till en bearbetning av det förflutna och våra föreställningar om det.

Välkommen till en utställning med verk av Ann Kroon, Cecilia Enberg, Emelie Carlén, Eva Rocco Kenell, Inger Andersson, Jenny Åkerlund, Livia Prawitz, Nadine Byrne, Peter Norrman, Soroor Notash och Timo Menke.

Mikrohistoria är ett historievetenskapligt angreppssätt som riktar sig mot den förbisedda detaljen, undantaget snarare än regeln, händelser i det alldagliga – allt det som kan visa sig lika betydelsefullt som den "stora" erkända historien. Här studeras vanor och rutiner snarare än överlagda handlingar, bakomliggande mentaliteter snarare än uttalade föreställningar. Intresset ligger i de små, marginaliserade berättelserna, något den delar med många konstnärliga angreppssätt.Länkar

Kontaktperson
Magnus Bärtåsmagnus.bartas@konstfack.se 0704619650


Arrangör
Konstfack