Future Public – Framtida offentligheter

Datum och tid
16 december 2021 kl 17:00 - 15 januari 2022 kl 17:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Hägerstensåsens Medborgarhus
Riksdalervägen 2
Hägersten
Vernissage: 16 december, kl 17–21

Under höstterminen har Hägerstensåsens Medborgarhus tillsammans med masterprogrammet i design – Rumslig gestaltning på Konstfack genomfört kursen Medborgarhuset och andra former för gemenskap.

Under kursen blev medborgarhuset en ingång till att diskutera både stadsomvandling och vilka slags offentliga rum staden egentligen behöver. Genom praktiskt arbete, fältstudier, utställningar och diskussioner så har vi undersökt samlingslokalernas plats i den sociala väv som varje grannskap och stad utgör. Vilka behov kommer att forma framtidens gemensamma rum, mötesplatser och samlingslokaler?

Mellan den 16 december och 16 januari finns en utställning med studenternas arbeten installerade runt om i huset. Vi hoppas ni vill komma och ta del av deras arbeten och diskutera möjliga framtider för de offentliga rummen. Varmt välkomna!

Hägerstensåsens Medborgarhus följer myndigheternas rekommendationer och restriktioner för publik programverksamhet. Utställningen och kursen görs med stöd från Stockholm Stad och Ideell kulturallians.

Anmäl dig här: anmalan@medborgarhuset.se
Kontaktperson
Mika Lindbladmika.lindblad@student.konstfack.se 0764029497


Arrangör
Extern arrangör