Experimentalfältet

Datum och tid
10 mars 2021 kl 11:00 - 19 september 2021 kl 18:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Accelerator
Frescativägen 26A
Stockholms universitetMalin Arnell (lektor på Konstfack) och Åsa Elzén deltar i utställningen med "Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap. Utsträckning #2", (detalj) 2020. Foto: Christian Saltas


Hur kan konsten utforska framtidsscenarier för nya levnadssätt, relationer till andra arter, jorden och människor emellan?

Experimentalfältet var en verksamhet som etablerades 1816 i syfte att utveckla Sveriges jordbruk, på platsen där Accelerator och Stockholms universitet ligger idag. I utställningen med samma namn presenteras åtta samtida konstnärskap som experimenterar kring frågor som berör samtidens stora utmaningar.

Utställningen Experimentalfältet tar avstamp i historien för att belysa och skapa samtal utifrån experimenterandet som sker inom samtidskonsten och vetenskapen idag.
Kontaktperson
Malin Arnellmalin.arnell@konstfack.se 0709927500


Arrangör
Extern arrangör