Behzad Khosravi Noori försvarar sin avhandling "Three or Four Irrelevant Stories, Art and Hyper-Politics"

Datum och tid
14 juni 2021 kl 14:00 - 19:00
Typ av händelse
Disputation
Plats och färdväg

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Kollegiesalen
Brinellvägen 8, Stockholm

Zoom: kth-se.zoom.us/j/65212746253
Den praktikbaserade avhandlingen presenteras i form av en bok som dokumenterar, kommenterar och ger kontexter till de konstnärliga projekt som ingått i avhandlingsarbetet och genomförts mellan 2014 och 2020.

Denna undersökning rymmer en diskussion av ett tillstånd av hyper-politik där varje vardaglig gest och varje mikrohändelse skrivs in i makro-politiska händelser.

Det inledande projektet behandlar morfaderns efterlämnade fotografier som förvarades i en skokartong – spåren av ett liv som kringvandrande fotograf i distrikt 10 i sydvästra Teheran mellan 1956 och 1968. I detta arbetarklassområde lät morfadern, Gholamreza Amirbegi, människor posera inför en enkel men sinnrik lådkamera som återfunnits på flera platser i den globala södern. I Pakistan kallas den roo kich, "själfångare". I avhandlingen blir arbetet med fotografierna en noggrann och ömsint kartläggning av effekterna av vad konstnären/forskaren kallar ett "omedvetet kolonialminne" av bildproduktion ur proletariatets synvinkel. Dessa yttrar sig som koloniala fantasier om dervischer, men här avtäcks också gester från Bollywood-film och jugoslavisk partisanfilm.

I ett omfattande arbete som utgår från den animerade karaktären Professor Balthazar och Zagrebs animationsskola behandlas den Alliansfria Rörelsens globala historiografi i relation till kulturindustri och estetiska experiment inom animation. I projektet ingår ett "monument över den osynlige medborgaren" som visats i en serie utställningar för att till slut doneras i form av en lekskulptur till en skola i Zagreb.

I det sista projektet diskuteras representationen av globalt motstånd i relation till en specifik politisk gest i Teheran – Palestinamonumentet i centrum av staden. Varför har monumentet placerat den palestinska kartan upp och ner? Och vad händer med konst när det passerar gränser?

Three or Four Irrelevant Stories, Art and Hyper-Politics har genomförts inom ramen för KTD-programmet (Konst Teknik Design), Konstfack samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan. Delar av projektet har visats bl.a. på Marabouparken, Stockholm, Centrum för fotografi, Stockholm, Kalmar Konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Timisoara Biennale och Centre of Contemporary Art, Riga.Länkar

Kontaktperson
Magnus Bärtåsmagnus.bartas@konstfack.se 0704619650


Arrangör
Doktorandprogrammet i konst, teknik och designMain supervisor: Professor Magnus Bärtås, Konstfack

Second supervisor: Hélène Frichot, KTH

Third supervisor: Oscar Mangione

Chairman: Senior Lecturer Mathew Gregory, Konstfack

Opponent: Associate Professor Boris Buden, Bauhaus Universität Weimar

The grading committee
Professor Irina Sandomirskaja, Södertörns Högskola
Professor Meike Schalk, KTH
Associate Professor Nauman Naqvi, Habib University, Karachi