Annika Toijanen ställer ut på Stockholm Craft Week 2021

Datum och tid
30 september 2021 kl 11:00 - 3 oktober 2021 kl 16:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Galleri Duerr
Linnegatan 89B
Stockholm
I sin papperskonst utforskar Annika Toijanen sitt finska arv - ett arv från ett land som hon aldrig bott i, med ett språk hon endast delvis behärskar men där hela hennes familjehistoria finns. Genom att arbeta repetitivt söker hon finna en större helhet genom att sammanföra många små delar - man skulle kunna säga att hon bygger fram sin familjehistoria bit för bit.

Soilu, som verken heter, har fått sitt namn från den sjö i nordöstra Finland där Annikas mormor växte upp. Namnet har flera betydelser i det finska språket, bl a beyder det Norrsken eller Polarsken men beskriver även vattnets rörelse på en sjöyta.

Före sina studier i konst och design arbetade Annika under 25 års tid inom HR, projektledning och ekonomi där det skrivna arket ofta utgjorde själva målet för arbetet. Idag låter hon istället det tomma arket tala genom att bygga volym och styrka, av ett tunt och till synes skört material i sina organiska former. Ljus och skugga skapar rörelse och liv i verken som alla upplevs olika beroende på var de är placerade och ur vilken vinkel de betraktas ur.

Annika Toijanen är född 1972, konstnär och designer, baserad i Stockholm. Annika innehar en kandidatexamen i industridesign från Konstfack 2021, och är nu student på masterprogrammet Individuell studieplan i design.
Kontaktperson
Deborah Duerrinfo@galleriduerr.com +46 70 307 34 32


Arrangör
Extern arrangör