One or Many Paintings

Datum och tid
29 augusti 2020 kl 12:00 - 3 oktober 2020 kl 16:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Björkholmen Gallery
Rödbodtorget 2
Stockholm
Öppettider: tis-fre 12-17, lör 12-16

Thomas Elovssons målningar är baserade på historien av abstrakt måleri och hur abstrakta uttryck och betydelser ändras över tid. Frågor om hur abstraktion förhåller sig till tid - hur den tid vi lever i skapar ett annat sätt att betrakta abstraktion - föder också tanken om en abstraktion som inte skulle låta sig påverkas av detta. En sorts generisk abstraktion, som representerar sig självt som en historia om sin egen historia.

Tid finns också representerat rent bokstavligt i de målningar som visas i utställningen. Varje målning byggs upp av ett antal målningar. Fragment och detaljer sparas från tidigare versioner.

På ett plan är de här målningarna inte avslutade och kommer kanske heller inte att bli det. De kan ha karaktären av stillbilder i en film som ligger monterade ovanpå varandra. De är improvisationer utifrån ett antal former, ganska enkla, en sorts stapelvaror i abstrakt konsts tjänst.

Utställningen handlar också om hur målningar kan arrangeras och presenteras. Hur olika arbeten relaterar till varandra, om strategier som förekommer i samband med en presentation av målningar. Val sker hela tiden. En stor del av dessa val är vardagliga och banala, men kommer ändå att påverka upplevelsen och presentationen av den grupp arbeten som visas.

Thomas Elovsson (f.1962), gästprofessor på Konstfack, är utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, och bor och arbetar i Stockholm.
Kontaktperson
Thomas Elovsson


Arrangör
Extern arrangör