Johanna Gustafsson Fürst - "Ympa orden, piska min tunga"

Datum och tid
17 januari 2020 kl 12:00 - 18 juni 2020 kl 18:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Accelerator
Stockholm University
Frescativägen 26 A
Stockholm
Konstnären Johanna Gustafsson Fürst, också lektor på Konstfacks institution för Konst, intar konsthallen Accelerators samtliga salar med skulpturer och installationer i utställningen "Ympa orden, piska min tunga" (Graft the Words, Whip My Tongue).

Här undersöks maktutövning genom språk, samtidens politiska klimat och relationen mellan språk och kropp, från 17 januari till och med 18 juni.

Johanna Gustafsson Fürsts konstnärskap berör sambanden mellan sociala system och individer. Hon arbetar ofta i platsspecifika processer och denna gång, efter halva utställningsperioden, träder utställningen in i en andra fas där den förändras och nya verk tillförs. I samband med det släpps en publikation där fem författare tagit sig an utställningens centrala teman i texter.

Arbetet med Ympa orden, piska min tunga inleddes sommaren 2018 då Gustafsson Fürst tillbringar en researchperiod i Lainio i Norrbotten, nära finska gränsen. Hennes möte med arvet från 1800-talets försvenskningsprocess och samtidens språkpolitiska debatt i Sverige blev centralt för processen. Hon bjöds in tidigt i Accelerators byggprocess och verken har skapats parallellt med att konsthallens rum har växt fram.

– Johanna Gustafsson Fürst arbetar med skulpturer som upprättar en ordlös, kroppslig relation med betraktaren. Vid Stockholms universitet upprätthålls och undersöks språkliga traditioner, system och utvecklingar. Gustafsson Fürst bidrar till de här undersökningarna genom en språklighet som är en annan än ordens, säger Therese Kellner, intendent på Accelerator och utställningens curator.

Johanna Gustafsson Fürst (f. 1973, Stockholm) bor och arbetar i Stockholm. Hon har en master i fri konst från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (2003), är verksam som lektor vid Konstfack och har ställt ut både i Sverige och internationellt. År 2017 mottog hon Moderna Museets Vänners skulpturpris följt av en omfattande soloutställning.

Konstnärssamtal mellan Johanna Gustafsson Fürst och curator Therese Kellner, lördag 18 januari kl 13, ca 45 min. Fri entré, ingen förhandsbokning krävs.Kontaktperson
Therese kellnerSkyddad adress


Arrangör
Extern arrangör

Uppdaterad: 6 januari 2020
Sidansvarig: