HUMAN BEHAVIOUR

Datum och tid
7 mars 2020 kl 17:00 - 29 mars 2020 kl 16:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Candyland
Gotlandsgatan 76
Stockholm
Separatutställningen HUMAN BEHAVIOUR av Daniel Franzén, adjunkt på Konstfack, visar ett urval av verk från olika serier gjorda under perioden 2018–2020.

Vernissage: fredag 7 mars, kl 17–22
Öppet: fredag–söndag, kl 13–16

Spår av mänskliga beteenden i det offentliga rummet, oftast utan närvaro av människan själv. Isolerade delar av den urbana miljön bildar både separata verk och nya sammansatta.

De flesta av verken är intuitivt uppbyggda av olika arkitektoniska/urbana element som tillsammans bildar nya miljöer som innehåller detaljer som både speglar vår samtid, är minnen av tidigare händelser och referenser till tidigare verk.Länkar
Kontaktperson
Daniel FranzénSkyddad adress 0708295427


Arrangör
Extern arrangör

Uppdaterad: 19 februari 2020
Sidansvarig: