En dag om: Jag vet hur folkhemmet luktar

Datum och tid
12 mars 2020 kl 09:30 - 16:00
Typ av händelse
Seminarium
Plats och färdväg

Zickerman
Konstfack, LM Ericssons väg 14, Stockholm (Se karta)
Färdväg: Tunnelbana eller buss till Telefonplan
"Jag vet hur folkhemmet luktar" är ett interdisciplinärt konstnärligt forskningsprojekt som samlar konstnärer, författare och akademiker i ett arbete med en antologi. Medverkande konstnärer och författare rör sig mellan olika visuella och textbaserade praktiker som video, fotografi, performance, installation samt skönlitterära och akademiska texter.

Medverkande: Kalle Brolin, Rikard Heberling, Petra Hultman, Ingela C Johansson, Anneli Jordahl och Tina Carlsson

Projektet vill visa på en mer komplex och verklig bild av det svenska folkhemmet än den romantiserade och idealiserade bilden av folkhemmet som ett svenskt urhem med ett gemensamt svenskt kulturarv med gemensamma svenska värderingar, som i samtidens politiska klimat drivs av framförallt extremhögern med det populistiska och rasistiska Sverigedemokraterna (SD) i spetsen.

Seminariet inleds med att medverkande konstnärer och författare presenterar texter och visuella arbeten som de arbetat fram i relation till antologin. Presentationerna följs av ett samtal mellan de medverkande och övriga seminariedeltagare

Arbetet med antologin är en process där detta seminarium är ett led. Till seminariet är konstnären Ingela C. Johansson särskilt inbjuden för att tillsammans med oss reflektera och formulera frågor om det material som presenteras.

Det finns ett begränsat antal platser till seminariet. Vi ser gärna därför att ni föranmäler er.

Föranmälan och ev. frågor görs till tina.carlsson@konstfack.se.

 

Medverkande konstnärer och författare:

Kalle Brolin, har sedan flera år tillbaka i sina konstnärliga verk Jag är skåne, Jag är solen och Jag är framtiden arbetat med kol- och sockerindustrin i Skåne: kallebrolin.com

Rikard Heberling, är grafisk formgivare, driver för närvarande forskningsprojektet "Stora och små bokstäver: formgivning och klasskamp i svensk grafisk industri 1897–1930" vid Konstfack: www.heberling.se

Petra Hultman, har i arbeten som Hemhjälpsbyrån, Arbete Hemma och Från Arbetsglädje till Äktenskapsskillnad undersökt det svenska husmodersidealet och det reproduktiva arbetets organisering i folkhemssverige: www.petrahultman.se

Ingela C Johansson, har i arbetet Strejkkonsten, röster om kulturellt arbete och politiskt arbete under och efter gruvstrejken 1969-70 undersökt kulturellt och politiskt arbete inom arbetarrörelsen: ingelajohansson.net

Anneli Jordahl, författare och litteraturkritiker. Föreläser om klass- och genusfrågor, svensk arbetarlitteratur och samtidsprosa. I sitt skönlitterära återkommer hon till temat om klass och arbete. Inte minst i Klass – är du fin nog i vilken hon metodiskt reder i klassbegreppet genom samtal med andra personer och deras erfarenhet av klasskillnader.

Projektledare är Tina Carlsson, har tidigare i sina arbeten som t.ex. ”mannen, socialdemokratin och fålarna” undersökt frågor som rör frågor om klass, folkhemmet och den svenska arbetarrörelsen. Arbetar som lektor på Institutionen för bild- och slöjdpedagogik på Konstfack.
Kontaktperson
Tina Carlssontina.carlsson@konstfack.se 0702447906


Arrangör
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik