Elin Sundström på Uppsala Konstmuseum

Datum och tid
5 december 2020 kl 11:00 - 7 februari 2021 kl 16:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Uppsala Konstmuseum
Drottning Christinas väg 1 E
Uppsala slott, ingång E
UppsalaFotograf: Emmy Sundström


Elin Sundström, student på masterprogrammet CRAFT! Keramik och glas, deltar i utställningen "Stipendiater 2020", som visar verk av de konstnärer som under 2020 erhållit kulturstipendium inom området bildkonst från Uppsala kommun, Tierps kommun eller Region Uppsala.

Invigning av utställningen sker digitalt, kl 14.00 den 5 december på museets Facebooksida: www.facebook.com/uppsalakonstmuseum

Ur texten på Uppsala Konstmuseums hemsida:
"I projektet River-and-I utgår hon från Sävaån, som hon vuxit upp vid, och de som lever i och omkring det lilla vattendraget. I en rad ingripanden längs ån skapas förgängliga verk i samspel med omgivningen. Leran fungerar här som ett slags bindemedel mellan människa och natur, i ett konstprojekt som förenar hantverk, poesi, filosofi och samhällskritik. Sundström arbetar också internationellt genom det kommande samarbetet med den danska curatoriella plattformen Laboratory for aesthetics and ecology. Det curatoriella arbetssättet innehåller både praktik och ett kritiskt förhållningssätt.

Elin Sundström fick Region Uppsalas kulturstipendium 2020 som ett stöd i processen att ge ut det högintressanta projektet River-and-I i bokform."


Utställningen visar verk både ur "River-and-I" (2019) och ur Sundströms pågående masterprojekt "Till Källan", där hon fördjupar arbetet med olika vattendrag, låter platsen själv tala, och gör den till sin uppdragsgivare. Föremålen som skapats ur detta samverkande laddas med mening av att ha utfört sin funktion i olika handlingar eller ritualer på ursprungsplatsen.
Kontaktperson
Elin Sundströmelin.sundstrom@student.konstfack.se 0768899102


Arrangör
Extern arrangör