Unpredictable Flesh

Datum och tid
5 november 2019 kl 18:00 - 16 november 2019 kl 17:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Färgfabriken
Lövholmsbrinken 1
Stockholm
Unpredictable Flesh
Nya digitala hantverket, materialforskning och upplevelser i interaktiv arkitektur

I november står Färgfabriken värd för en utställning om skapandet av arkitektoniskt ”flesh” - som en ersättning för termen “hud”, ofta överanvänd i arkitekturen. Här anspelar ”flesh” på tjocklek. Det utforskas i mjuka gjutningar och böjliga formar gjorda av silikon som visuellt och taktilt engagerar och utmanar besökaren att reflektera. Verken som visas är interaktiva hybrida artefakter, animerad grafik och taktila exempel som har utvecklats i mötet mellan det mekaniska och det mänskliga, i spännvidden mellan det precisa och det oprecisa. Vad som kan verka som en förutsägbar process i den digitala världen är i själva verket resultatet av ett flödande konstnärligt undersökande: arkitekten och forskaren Malgorzata Zboinska och hennes interdisciplinära team har utvidgat fältet för computational design innovation i sin forskning genom ett samaskapande mellan det icke exakta och oförutsägbara hantverket och datorstyrda maskiner.

Verken, som föds ur dessa samverkansprocesser, genererar här alternativa perspektiv till vad modern digital arkitektur skulle kunna vara. Sammantaget söker dessa verk förkroppsliga en bredare förståelse av arkitektoniskt "flesh". De väcker frågor kring vilken typ av digitaliserade miljöer som kan uppstå i framtiden och driver på utvecklingen av den digitala arkitekturen genom att även inkludera konstnärliga och kroppsliga villkor. På så sätt bjuds vi in till att spekulera om den framtida dialogen mellan hantverk och digital design på ett sätt som också omfattar deras relation till naturen.

Kurator: Anna Maria Orrù (lektor på Konstfack)Länkar
Kontaktperson
Anna Maria OrrùSkyddad adress 0720 162 162


Arrangör
Extern arrangör

Övrigt

5 November – opening 18:00-21:00

6 November – opportunity to meet the artist responsible and have a tour.

13 November – Konstfack MA2 ID students coming for a morning session with curator at museum

More events to be added.

Uppdaterad: 25 september 2019
Sidansvarig:

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.