Symposium om konstnärlig forskning

Datum och tid
20 november 2019 kl 09:30 - 23:00
Typ av händelse
Symposium
Plats och färdväg

Konstfack
LM Ericsons väg 14, Stockholm

Kungliga Musikhögskolan
Valhallavägen 105, Stockholm
Temat för symposiet är den konstnärliga forskningens genomslag. Syftet är att lyfta fram exempel som speglar den konstnärliga forskningens bredd, samt att diskutera frågor om hur den sprids och vad som händer med forskningsresultaten.

Kl 09.30 - 17.15 på Konstfack
Presentationer av och samtal om tolv forskningsprojekt, som alla har fått stöd av Vetenskapsrådet. För urvalet svarar kommittén för konstnärlig forskning och ledamöter i Konstex. Programmet avlutas med en paneldiskussion.

Från klockan 18.00 på Kungliga Musikhögskolan (KMH)
Förutom gemensam middag och umgänge framförs under kvällen olika musikaliska och sceniska forskningsprojekt i urval av KMH och Stockholms Konstnärliga Högskola.Kontaktperson
Joar SkottSkyddad adress


Arrangör
Konstfack

Uppdaterad: 14 oktober 2019
Sidansvarig: