Heldagsseminarium: Plastisk materialitet: Former för tanke, materia och tillblivelse

Datum och tid
21 februari 2019 kl 09:00 - 16:00
Typ av händelse
Seminarium
Plats och färdväg

Stora Konst
Plan 3, Institutionen för konst
Konstfack
LM Ericssons väg 14
En dag om konceptet plasticitet och materialens plasticitet i konstnärliga processer.

Filosofen Catherine Malabou har föreslagit begreppet plasticitet, som ett begrepp som kan hjälpa oss att tänka på tänkandet som en föränderlig form i kontinuiteten mellan sinne och materia. Plasticiteten formar en utgångspunkt för att bredda vårt medvetande om en dialektik där de ömsesidiga processerna som innebär att ta form, ändra form, bli form, ge form och explodera form är aktiva. För att närma oss plasticiteten som sätt att tänka relationen mellan former ta vi hjälp av olika perspektiv.

Dagen startar med två föreläsningar av filosoferna Sven-Olov Wallenstein och Ulrika Björk. På eftermiddagen tar vi avstamp i korta presentationer om materiella villkor för konstnärliga praktiker av konstnärerna Malin Arnell, Matti Kallionen och Bella Rune.

OBS! Platserna är begränsade, anmäl deltagande innan fredag 15 februari till Skyddad adress.


Schema
09.00-09.30 Introduktion av Michele Masucci

09.30-10.30 Föreläsning av Sven-Olov Wallenstein

10.30-10.45 Paus

10.45-11.45 "Skillnadens materialitet - en feministisk utblick", föreläsning av Ulrika Björk

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Perspektiv på materiella villkor för konstnärliga praktiker med konstnärerna Malin Arnell, Matti Kallionen och Bella Rune

15.00-16.00 Gemensamt samtal lett av Loulou Cherinet och Johanna Gustafsson Fürst


Varmt välkomna!

Loulou Cherinet, Johanna Gustafsson Fürst och Michele MasucciKontaktperson
Johanna Gustafsson FürstSkyddad adress 0707479564


Arrangör
Institutionen för konst

Uppdaterad: 15 januari 2019
Sidansvarig: