Konstfack i Almedalen - En demokratisk kulturpolitik kräver mer konst i skolan!

Datum och tid
2 juli 2019 kl 14:00 - 15:00
Typ av händelse
Paneldiskussion
Plats och färdväg

Länsteatern på Gotland
Bredgatan 10
Visby
Välkommen till ett samtal om konst och kultur i skola och samhälle.

Den statliga rapporten Kulturanalys 2019 visar hur och varför de kulturpolitiska målen om jämlik tillgång till kultur inte uppnås. Flera samverkande faktorer försvårar idag utveckling, förnyelse och förverkligande av kulturpolitiken. En väg att kompensera för den ojämlika tillgången till kultur är att stärka konstens plats i utbildningssystemet: i grundskola och gymnasium, och att bredda rekryteringen till högre konstutbildningar. Kontakt med konst i skolan bidrar till att förbättra också andra skolresultat. Kontakten med konst, musik, och scenkonst måste grundläggas tidigt för att bidra till ett starkt, kreativt, innovativt och meningsfullt liv - och kulturliv - i framtiden, för alla. Hur når vi dit?

I panelen med Gunilla Kindstrand som moderator:
• Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (mp)
• Sverker Härd, generaldirektör, Myndigheten för kulturanalys
• Maria Lantz, rektor Konstfack
• Helena Wessman, rektor Kungliga Musikhögskolan
• Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet
• Ylva Hofvander Trulsson, forskare i konstarternas pedagogik och sociologi, Lunds universitet

Välkomna!

/ Konstex – nätverket för högre utbildning på konstnärlig grund, genom Konstfack, Kungl. Musikhögskolan och Konstnärliga fakulteten, GUKontaktperson
Susanne HelgesonSkyddad adress


Arrangör
Konstfack

Uppdaterad: 10 juni 2019
Sidansvarig: