Arkitekturvisioner: Skeppsbron

Datum och tid
26 april 2019 kl 17:00 - 9 juni 2019 kl 17:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

ArkDes
Exercisplan 4
Skeppsholmen
StockholmKristalltider, Tor Lindstrand


Tor Lindstrand, lektor i inredningsarkitektur och möbeldesign, medverkar i utställningen Arkitekturvisioner: Skeppsbron på ArkDes, från 26 april till 9 juni.

Åtta arkitekter och arkitektkontor har fått möjligheten att ta fram spekulativa förslag för ett framtida Skeppsbron och Skeppsbrokajen i Stockholm. Uppgiften har varit att tänka fritt och inte låta sig hämmas av de praktiska begränsningar som annars är vanliga i arkitekturprojekt. Historiskt sett har denna långa kaj varit ett viktigt kommersiellt centrum och Skeppsbrons fasader utgör än idag en av de starkaste bilderna av huvudstaden. Men det saknas en tydlig vision för hur denna betydelsefulla del av Stockholm ska utnyttjas i framtiden.

Spekulation har alltid varit en väsentlig del av arkitekturen och stadsbyggandet och en viktig aspekt av arkitektrollen är att tänka i nya banor. Arkitekturvisioner: Skeppsbron hyllar arkitektens förmåga att se staden som en miljö rik och mångfacetterad nog för att kunna tillgodogöra sig radikala och oväntade idéer och förslag. Med dessa arkitekturvisioner framträder stadens fulla potential i ett helt nytt ljus.Kontaktperson
Tor LindstrandSkyddad adress 0707515772


Arrangör
Extern arrangör

Uppdaterad: 16 april 2019
Sidansvarig: