Om fotografi - speglat genom 15 samtida fotografers praktik​

Datum och tid
14 juni 2018 kl 16:00 - 16 juni 2018 kl 16:00
Typ av händelse
Utanför Konstfack
Plats och färdväg

Galleri CFF – Centrum för fotografi
Tjärhovsgatan 44
Stockholm
I samband med Seminariet på Moderna Museet om Susan Sontags bok Om Fotografi den 20 april 2018, initierade Centrum för fotografi och Konstfack en kurs om Sontags text. Åtta medlemmar från CFF och sju studenter från Konstfacks konstutbildning har ägnat ett antal kvällar under våren till gemensamma närläsningar av boken Om Fotografi. Deltagarna har i studiecirkelns format låtit sina egna erfarenheter ställas i relation till texten och resultatet av det mötet gestaltas nu i en utställning på CFF.

Medverkande utställare:
Rodrigo Nicolas Albornoz, Anna Classon, Makda Embaie, Emma Dominguez Martines, Beata Fransson, Lisa Grip, Olle Helin, Jonas Esteban Isfält, Xenia Klein, Sara Linderoth Evelina Nolin, Lotta Törnroth, Eva Wernlid, Anna Zimmerman, Srecko Rijetkovic

Vernissage: Torsdag den 14 juni, kl 16-19

Alla varmt välkomna!

Om Fotografis betydelse för den fotografiska diskursen kan inte överskattas. Den avtäckte den grundläggande funktionen i den fotografiska processen som tidigare uppfattats som naturlig, i vilken verkligheten bara framträder genom separation. Centralt i Sontags text är det komplexa begär som fotografiets avståndsskapande framkallar. Genom en serie omtagningar och variationer visar hon hur sammankopplat vårt seende är med makt. Texten är i sig själv ett slags montagearbete som både sveper i stora drag och samtidigt gör skarpa detaljförstoringar, på så sätt framträder motsägelser som förutsättningar snarare än som problem.

Boken skärpte en konflikt, när den kom ut på svenska 1978, som bestod i en diskussion kring hur det gick att tänka, tolka och förstå fotografi. Eftersom den utmanade bildskapande normer då, finns det all anledning att återvända till texten i dag, för att försöka förstå de förutsättningar för bild som finns nu. Den explosion av den fotografiska bilden som de digitala distributionsmedlen har inneburit har gjort att frågor som aktualiserades i Om fotografi måste ställas i ny dager. Hur ser relationen mellan produktion och representation ut idag? Hur kopplas seende till begär och hur ser makten över distributionsmedlen ut?

Deltagarna i projektet har låtit sitt konstnärskap speglas i Sontags texter och tillsammans skapar deras arbeten en ny kontext i vilken nya perspektiv på fotografi kan uppstå.Kontaktperson
Svante LarssonSkyddad adress


Arrangör
Institutionen för konst

Uppdaterad: 5 juni 2018
Sidansvarig: