Helighetens bilder ställer ut i Nyköping

Datum och tid
2 juni 2018 kl 10:00 - 10 juni 2018 kl 16:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Nyköping, sju kyrkor
Vad är heligt? Vad är andligt? Hur kan vi gestalta och förmedla känslan av helighet i bild och konst? Hur förhåller sig samtidskonsten till de "eviga frågorna" om helighet, Gud, liv och död? Hur förhåller sig det sekulariserade samhället till det heliga och det andliga? Vilka är de politiska implikationerna?

Det här är några av frågorna som har aktualiserats i den fristående kursen Helighetens bilder på Konstfack i Stockholm under läsåret 2017-2018 med föreläsningar, seminarier, workshops och gestaltande, praktiskt arbete.

Sjutton konstnärer har nu fått tillfället att redovisa för sitt arbete i alla sju kyrkor i Nyköping. Konstnärerna i de sju kyrkorna fördelas enligt följande:

ALLA HELGONA KYRKA: Patrik Stensson, Zafire Vrba, Katrin Westman

FRANCISCUSKAPELLET: Annika Petersson, Ida Rödén

S:TA KATARINA KYRKA: Maria Luostarinen, Jenny Magnusson

MARIAGÅRDEN: Henrika Lax, Åsa Lipka Falck

S:T NIKOLAI KYRKA: Malin Hederus, Maria Högbacke, Katarina Klingspor Ekelund

OPPEBY KYRKA: Karl Grandin, Kristoffer Grip

SVÄRTA KYRKA: Margareta Danhard, Ann Edholm, Cecilia Enberg


Invigning den 2 juni med busstur till respektive kyrka. Program meddelas senare.

Invigningen inleds i S:t Nikolai kyrka med Sanctus – Helig gregoriansk sång med konstnären Henrika Lax.Kontaktperson
Tom SandqvistSkyddad adress 0707221745


Arrangör
Institutionen för konst, Extern arrangör

Övrigt

Sanctus – Helig gregoriansk sång med konstnären Henrika Lax:

Den gregorianska sången hör till kristenhetens äldsta bönearv. Den kallas även en bro till tystnaden. Sången är meditativ. Vi lyssnar på kroppens resonans och övertoner som föds av de stilla ljuden. Utgångspunkten är enkelhet, upprepning och ömhet. Det krävs inga förkunskaper och du behöver inte kunna sjunga. Även du som enbart vill lyssna är välkommen.

Henrika Lax är bildkonstnär och en av deltagarna i kursen Helighetens bilder. Den gregorianska sången har sedan 2003 blivit en aktiv del av hennes konstnärskap. Hon ansvarar för den gregoriansk sången varannan vecka i Jomala församling på Åland samt håller även kurser i och retreatdagar med gregoriansk sång.

Uppdaterad: 9 april 2018
Sidansvarig: