A collection of lines - utställning med Klara Berge

Datum och tid
1 december 2018 kl 12:00 - 5 januari 2019 kl 15:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Nemeshallen, Mölnlycke Kulturhus
Biblioteksgatan 2
Mölnlycke
En utställning med Klara Berge, student på masterprogrammet CRAFT - Textil, år 2.

Vernissage: lördag 1 ddcember, kl 12.00-15.00

I Klara Berges konstnärskap är linjen ständigt närvarande. I den dragna tråden, i det tecknade strecket eller i skuggans linjer som kastas på väggen. Att dra linjer är att skapa relationer mellan olika rumsliga positioner och i hennes arbete tar det sig uttryck i textila platsspecifika installationer samt i minutiöst utförda linjeteckningar. Hon använder sig av ett repetitivt görande. Ett görande där den lilla handlingen till en början inte vet sin egen betydelse, men som genom repetition skapar sin kontext och bygger något större. Det i grunden enkla ges en komplexitet i och med tidsåtgången och ett konstant repeterande och dess betydelse byggs på och förstärks allteftersom.

I utställningen "A collection of lines" undersöks linjen genom teckningen och tråden och hur den i relation till rummet och betraktaren kan skapa form genom sammanläsning av mellanrum och aktivering av tomrum.Kontaktperson
Soun CorcosSkyddad adress


Arrangör
Extern arrangör

Uppdaterad: 26 november 2018
Sidansvarig: