Wunderkammer. 15 perspektiv på Corpus

Datum och tid
18 februari 2017 kl 12:00 - 8 mars 2017 kl 18:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Konsthantverkarna
Södermalmstorg 4
Stockholm
Wunderkammer är ett begrepp sprunget ur den tidiga Europeiska kolonialismen. Med resor till nya kontinenter vidgades den Europeiska världsbilden. Man beskrev dessa kontinenter som ”Den nya världen”. Denna värld var givetvis inte på något sätt ny, endast utifrån en kolonial Europeisk blick, men där fanns dock material, djur och kulturer, som på olika sätt lade grunden för en fantasi präglad av exotism. Material, objekt från denna värld samlades, tillsammans med andra fantasieggande föremål i s.k. Wunderkammer vid de Europeiska hoven och mer eller mindre sanna berättelser växte fram kring dessa företeelser.

I utställningen Wunderkammer undersöker de 15 deltagande konstnärerna, utifrån en corpuspraktik, var dessa oupptäckta kontinenter kan befinna sig idag. Kanske handlar det inte om att utforska yttre kontinenter utan snarare vända blicken mot en inre kontinent dold bakom vanemönster och en konformism, som tagit form i en konsumistisk kultur.

Corpus betyder kropp. Corpus som konstart har flera olika rötter. Ett av dessa rotsystem söker sig ner i en komplex kolonial maktordning där ett material som silver, i historien starkt förknippat med ett corpusbegrepp, har varit en symbol för denna makt. Denna bakgrund, sammankopplat med ett annat rotsystem, det vardagliga brukandet, skapar förutsättningar för ett undersökande av begrepp som brukande, makt och materiell kultur utifrån ett normkritiskt perspektiv. De deltagande konstnärerna undersöker, utifrån olika utgångspunkter, material och tekniker hur denna konstart kan förhålla sig till sin historiska kontext och samtidigt visa på sin potential som plattform för ett undersökande av samtida materiell kultur.

Curator: Anders Ljungberg, professor på Konstfack

Deltagare: Karolina Hägg, Sarah Vedel Hurtigkarl, Machteld Lambeets, Sahar Tavasolian, Lina Pihl, Annika Nilsson, Saga Hedlund, Matilda Frid, Liao YuHsiang, Charlotta Lindvall, Lotta Grimborg, Lisa Fält, Victoria Da Cruz, Amba Molly, Anna NordströmLänkar
Kontaktperson
Anders LjungbergSkyddad adress 0704157905


Arrangör
Extern arrangör

Uppdaterad: 15 februari 2017
Sidansvarig: