Tillsatta jobb

Här finns de anställningar som tillsatts på Konstfack de senaste tre veckorna.

Aktuella anslag

Just nu finns det inga aktuella anslag.

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att överklaga
Beslut som anges under aktuella anslag nedan kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Konstfack, Box 3601, 126 27 Stockholm, inom tre veckor från det datum då beslutet anslogs.

I skrivelsen skall anges, dels beslutet som skall överklagas (diarienummer), dels den ändring som begärs.

Uppdaterad: 24 december 2015
Sidansvarig: Branka Drljaca