Tidigare Corona-information

Information till studenter

Information till medarbetare

Information hos ansvariga myndigheter

 

Konstaterad smitta av covid-19 på Konstfack

2 februari 2022


Vid konstaterad smitta av covid-19 på Konstfack gäller följande:

Ovaccinerad

Om du träffat någon med covid-19:
Ovaccinerade personer som varit nära den smittade under minst 15 minuter, 1-2 dagar före symptom uppstått, ska under sju dagar från det eventuella smittotillfället:

 • Arbeta/studera hemifrån
 • Undvika nära kontakt med personer utanför hemmet

Får du symtom ska du beställa prov och stanna hemma tills du fått provsvar.

 

Vaccinerad

Om du träffat någon med covid-19:
Om du är symtomfri, är vaccinerad mot covid-19 med två doser och det gått minst två veckor sedan andra dosen ska du under sju dagar:

 • Arbeta/studera hemifrån
 • Undvika nära kontakt med personer utanför hemmet
 • Om du är vaccinerad med tre doser får du gå till arbete/skola

Får du symtom ska du beställa prov och stanna hemma tills du fått provsvar.

 

Haft covid-19 de senaste tre månaderna
Om du haft covid-19-infektion de senaste tre månaderna gäller följande:

 • Om du träffat någon med covid-19 behöver du inte följa rådet att stanna hemma i sju dagar, förutsatt att du är symtomfri.
 • Var uppmärksam på symtom. Stanna hemma vid nytillkomna förkylningssymtom/luftvägssymtom, tills du känner dig frisk och har varit feberfri i minst ett dygn.
 • Du behöver inte ta något prov, vare sig om du är symtomfri eller om du får lindriga symtom. Får du så pass svåra symtom att du behöver söka vård avgör läkaren om du behöver ta prov.

 

Mer information
På Vårdguiden 1177 finns ytterligare information till dig som träffat, eller bor med, någon som har covid-19.

 


Nya restriktioner

11 januari 2022

Smittan av covid-19 fortsätter tyvärr öka i regionen och Konstfack har haft flera positiva fall av smitta bland både studenter och personal. Vi ska följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm och förtydligar nedan vad som specifikt berör Konstfacks verksamhet.

Konstfacks ledning stämmer löpande av rådande smittläge. Omställning till distansarbete och distansundervisning respektive återgång till arbete och undervisning på campus kan komma att ske med kort varsel. Prioriterat är att undervisning och examination ska kunna ske på campus.


Nedanstående gäller från 12 januari 2022

Undervisning:

 • Så länge smittspridningen är hög kommer en del undervisning ske på distans. Institutionen och ansvarig lärare avgör vilka kurser eller kursmoment som berörs.
 • Föreläsningar med fler studenter än 49 (maxantal personer för Mandelgren och Svarta havet är 50) ska vara på distans.
 • Tänk på att hålla avstånd vid alla undervisningssituationer, examinationer, seminarier och grupparbeten. Mikrofon och högtalare finns att låna i receptionen vid behov. Använd munskydd när trängsel inte kan undvikas.

 

Publika evenemang:

 • Öppna föreläsningar och seminarier för externa besökare erbjuds endast digitalt t.om 13 februari 2022.
 • Inga offentliga vernissager eller liknade t.om 13 februari 2022.
 • Maxantal personer enligt utställningslokalens anvisningar.

 

 Dessutom gäller fortfarande:

Riktlinjer för medarbetare:
• Personal återgår till att arbeta hemifrån när så är möjligt. Närmaste chef beslutar vilka som ska arbeta på campus.
• Digitala möten är att föredra, fysiska möten hålls med avstånd.
• Om du tillhör en riskgrupp (se Socialstyrelsens definition) ska en riskbedömning göras för att anpassa arbete på campus. Riskbedömning görs av närmaste chef med stöd av arbetsmiljösamordnaren/företagshälsovården. Beslut om eventuella möjliga anpassningar tas av närmaste chef.

Riktlinjer för studenter på Konstfack:
• Följ eventuella anvisningar om maxantal personer/bokningar för verkstäder.
• Använd munskydd vid nära undervisning då rekommenderat avstånd inte kan hållas.
• Kursansvarig lärare bedömer om undervisningen ska vara digital eller på campus.
• Om du tillhör en riskgrupp (se Socialstyrelsens definition) ska en riskbedömning göras för att utreda eventuella anpassat deltagande i vissa moment / examinationer. Riskbedömning görs av kursansvarig lärare eller motsvarande med stöd av arbetsmiljösamordnaren och vid behov verkstadskoordinatorn. Beslut om eventuella möjliga anpassningar tas av prefekt.
• Ingen alkoholförtäring, studentfester, pubar eller liknande.

 


 

Påminnelse: Vid en fortsatt ökad smittspridning med påverkan på hälso- och sjukvården ser Folkhälsomyndigheten i ett första skede behov av:

Allmänna råd till individer

 • Håll avstånd och undvik trängsel.
 • Välj om möjligt andra färdmedel än kollektivtrafik.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken om trängsel inte kan undvikas.

Allmänna råd till arbetsgivare

 • Möjliggör för anställda att i viss mån arbeta hemifrån.
 • Genomför om möjligt möten digitalt i stället för fysiskt.
 • Undvik större samlingar.
 • Vidta åtgärder för att personal ska kunna hålla avstånd på arbetsplatsen när så är möjligt.

 


 

Personligt ansvar

 Från den 14:e december 2020 gäller Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra att smitta av covid-19 sprids. Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19,
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
 • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

 

Folkhälsomyndigheten: Åtgärder mot covid-19 i januari

Läs Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i sin helhet här: www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/

 


 

Konstfacks krisgrupp och krisplan

 

Information om Konstfacks krisgrupp och krisplan hittar du på intranätet under "Krisplan/ Crisis plan".

 

 

Har du frågor?

För frågor kring ditt arbete eller dina studier vid Konstfack ska du i första hand kontakta din närmaste chef respektive kurs- eller programansvarig lärare.

För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via ovanstående källor.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller via 1177.se.

Som student kan du även kontakta för stöd (t ex oro): Studenthälsan i Stockholm

Som chef kan du ha nytta av Arbetsgivarverkets arbetsrättsliga information till dig som arbetsgivare samt personalhälsovårdens feelgood.se information.