Studentinformation och FAQ

21 december 2020

Här samlas viktig information, FAQ och länkar för dig som är student på Konsfack.

Minimera smittspridning

Vid misstanke om smittspridning på Konstfack
För att kunna smittspåra på Konstfack ska rapportering av insjuknade i covid-19 ske enligt nedan.

  • Studenter som fått positivt testsvar meddelar kursansvarig lärare som därefter meddelar prefekt. Om flera insjuknat på samma program eller institution rapporterar prefekten detta till fastighetschefen.
  • Personal meddelar positivt testresultat till närmaste chef. Om flera insjuknat på samma institution eller avdelning rapporterar ansvarig chef detta till fastighetschefen.

Fastighetschefen leder därefter smittspårningsarbetet och eventuella åtgärder för att försöka minimera spridning av smitta på Konstfack.

 

Ska jag testa mig om jag uppvisar symptom eller har varit sjuk?
Region Stockholm uppmanar alla som är sjuka med coronasymptom att testa sig. Invånare i Region Stockholm kan testa sig för både pågående sjukdom i covid-19 och för anitkroppar. Allt om provtagning hittar du på Vårdguiden 1177.

 

Munskydd: om, när och hur?
Konstfack följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det betyder att vi inte ger någon generell rekommendation för användning av munskydd.
Vi ser ändå att det kan uppstå situationer där användning av munskydd kan bidra till minskad smittspridning.
Exempel på detta kan vara vid tillfällen under utbildning då studenter och lärare behöver stå närmare varandra än 2 meter.
Vid användning av munskydd är det viktigt att de hanteras på rätt sätt för att inte skapa motsatt effekt.

Rutiner för användning av munskydd:
• Hanteras som engångsartikel och får ej återanvändas.
• Näsa och mun ska vara helt täckta.
• Rör inte i skyddet under tiden du använder det. När skyddet blir fuktigt av utandningsluft ska det bytas.
• När du ska ta på och av dig skyddet: sprita dina händer innan och efter (rör helst endast bandet).
• Kasta munskyddet i sopkärl innan du lämnar aktuell lokal.

Personal kan hämta ut munskydd i receptionen. 

 

Studera på distans och på campus

Hur gör jag om jag behöver IT-support?
Alla frågor och bokning av IT-stöd hänvisas till Helpdesk@konstfack.se eller telefon 08-450 43 99 (ankn 4399).
Från och med måndag den 15 mars erbjuds inga besökstider (sk Drop-In). All kontakt sker per telefon eller mail.
Detta för att minska risken att de anställda på IT blir smittade och därmed säkerställa att vi har ett fungerade IT-stöd vid Konstfack.

 

Hur ska jag tänka kring internet och säkerhet när jag studerar hemifrån?
Läs mer om internet och säkerhet här: Internet och säkerhet i coronatider.
För säkerhet när du använder Zoom läser du mer här: Säkerhet i Zoom.

 

Jag har ingen dator hemma, kan jag arbeta på Konstfacks datorer?
Ja, för studenter utan egen dator finns följande möjligheter:
• Arbeta vid en ledig plats i en datasal
• Arbeta vid en dator i mediablocket
• Arbeta vid en ledig plats i biblioteket (biblioteket har öppet må – to 9.00-21.00, fre 9.00-16.00)
Observera att det finns inga datorer att låna hem.
Läs mer om tillgång till datorer och vilka regler som gäller under Corona: Bibliotek och datasalar.

Hur jag får tillgång till Konstfacks verkstäder och vilka regler gäller under höstterminen?
Läs mer på intranätet under "Coronavirus:verkstäder och lokaler". Förutom generella regler hittar du där specifika för varje verkstad.


Som student på IBIS undrar jag vad som gäller vid VFU?
Du hittar information här: www.konstfack.se/vfu.
Viktigt att du under din praktik fortsätter hålla dig informerad via Konstfacks intranät, din Konstfacks-mail och Canvas.


Hur ska jag få tillgång till de programlicenser jag behöver?

IT-enheten utreder möjligheterna och information kommer uppdateras löpande.
Undersök om det du behöver finns tillgängligt under de erbjudanden Konstfacks studenter har om programvaror till reducerat pris eller gratis: Program för studenter (intranätet)

 

Stöd från CSN och Studenthälsan

Var får jag reda på information om mitt studiestöd från CSN?
Regeringen meddelade idag att redan beviljade studiestöd inte kommer att dras in även kurser ställs till följd av det nya coronaviruset. CSN kommer att fortsätta betala ut ditt studiestöd. Du behöver inte kontakta CSN eller göra något annat.
Läs mer hos CSN: www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-08-med-anledning-av-coronaviruset.html


Kan jag få extra hjälp eller stöd via Studenthälsan i det rådande läget?

Om du är orolig kan du vända dig till Studenthälsan för stöd: www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studenth%C3%A4lsan
Studenthälsan genomför inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med covid-19. Om du misstänker att du har corona och behöver söka vård kontaktar du 1177 Vårdguiden. På 1177 Vårdguidens hemsida kan du även beställa tid för provtagning eller antikroppstest