Studentinformation och FAQ

2 februari 2022

Här samlas viktig information, FAQ och länkar för dig som är student på Konsfack.

Minimera smittspridning

Vid misstanke om smittspridning på Konstfack
För att kunna smittspåra på Konstfack ska rapportering av insjuknade i covid-19 ske enligt nedan.

  • Studenter som fått positivt testsvar meddelar kursansvarig lärare som därefter meddelar prefekt. Om flera insjuknat på samma program eller institution rapporterar prefekten detta till fastighetschefen.
  • Personal meddelar positivt testresultat till närmaste chef. Om flera insjuknat på samma institution eller avdelning rapporterar ansvarig chef detta till fastighetschefen.

Fastighetschefen leder därefter smittspårningsarbetet och eventuella åtgärder för att försöka minimera spridning av smitta på Konstfack.

 

Vid konstaterad smitta av covid-19 på Konstfack gäller följande:


Ovaccinerad

Om du träffat någon med covid-19:
Ovaccinerade personer som varit nära den smittade under minst 15 minuter, 1-2 dagar före symptom uppstått, ska under sju dagar från det eventuella smittotillfället:

  • Arbeta/studera hemifrån
  • Undvika nära kontakt med personer utanför hemmet

Får du symtom ska du beställa prov och stanna hemma tills du fått provsvar.


Vaccinerad

Om du träffat någon med covid-19:
Om du är symtomfri, är vaccinerad mot covid-19 med två doser och det gått minst två veckor sedan andra dosen ska du under sju dagar:

  • Arbeta/studera hemifrån
  • Undvika nära kontakt med personer utanför hemmet
  • Om du är vaccinerad med tre doser får du gå till arbete/skola

Får du symtom ska du beställa prov och stanna hemma tills du fått provsvar.


Haft covid-19 de senaste tre månaderna

Om du haft covid-19-infektion de senaste tre månaderna gäller följande:

  • Om du träffat någon med covid-19 behöver du inte följa rådet att stanna hemma i sju dagar, förutsatt att du är symtomfri.
  • Var uppmärksam på symtom. Stanna hemma vid nytillkomna förkylningssymtom/luftvägssymtom, tills du känner dig frisk och har varit feberfri i minst ett dygn.
  • Du behöver inte ta något prov, vare sig om du är symtomfri eller om du får lindriga symtom. Får du så pass svåra symtom att du behöver söka vård avgör läkaren om du behöver ta prov.


Mer information

På Vårdguiden 1177 finns ytterligare information till dig som träffat, eller bor med, någon som har covid-19.

 

Ska jag testa mig om jag uppvisar symptom eller har varit sjuk?
Alla med symptom ska testa sig. Allt om provtagning hittar du på Vårdguiden 1177.

 

Munskydd: om, när och hur?
Konstfack följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det betyder att vi inte ger någon generell rekommendation för användning av munskydd.
Vi ser ändå att det kan uppstå situationer där användning av munskydd kan bidra till minskad smittspridning.
Exempel på detta kan vara vid tillfällen under utbildning då studenter och lärare behöver stå närmare varandra än 2 meter.
Vid användning av munskydd är det viktigt att de hanteras på rätt sätt för att inte skapa motsatt effekt.

Rutiner för användning av munskydd:
• Hanteras som engångsartikel och får ej återanvändas.
• Näsa och mun ska vara helt täckta.
• Rör inte i skyddet under tiden du använder det. När skyddet blir fuktigt av utandningsluft ska det bytas.
• När du ska ta på och av dig skyddet: sprita dina händer innan och efter (rör helst endast bandet).
• Kasta munskyddet i sopkärl innan du lämnar aktuell lokal.

Personal kan hämta ut munskydd i receptionen. 

 

Studera på distans och på campus

Hur gör jag om jag behöver IT-support?
Alla frågor och bokning av IT-stöd hänvisas till Helpdesk@konstfack.se eller telefon 08-450 43 99 (ankn 4399).
Från och med måndag den 15 mars erbjuds inga besökstider (sk Drop-In). All kontakt sker per telefon eller mail.
Detta för att minska risken att de anställda på IT blir smittade och därmed säkerställa att vi har ett fungerade IT-stöd vid Konstfack.

 

Hur ska jag tänka kring internet och säkerhet när jag studerar hemifrån?
Läs mer om internet och säkerhet här: Internet och säkerhet i coronatider.
För säkerhet när du använder Zoom läser du mer här: Säkerhet i Zoom.

 

Jag har ingen dator hemma, kan jag arbeta på Konstfacks datorer?
Ja, för studenter utan egen dator finns följande möjligheter:
• Arbeta vid en ledig plats i en datasal
• Arbeta vid en dator i mediablocket
• Arbeta vid en ledig plats i biblioteket (biblioteket har öppet må – to 9.00-21.00, fre 9.00-16.00)
Observera att det finns inga datorer att låna hem.


Som student på IBIS undrar jag vad som gäller vid VFU?
Du hittar information här: www.konstfack.se/vfu.
Viktigt att du under din praktik fortsätter hålla dig informerad via Konstfacks intranät, din Konstfacks-mail och Canvas.


Hur ska jag få tillgång till de programlicenser jag behöver?

IT-enheten utreder möjligheterna och information kommer uppdateras löpande.
Undersök om det du behöver finns tillgängligt under de erbjudanden Konstfacks studenter har om programvaror till reducerat pris eller gratis: Program för studenter (intranätet)

 

Stöd från CSN och Studenthälsan

Var får jag reda på information om mitt studiestöd från CSN?
Läs mer hos CSN: www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/med-anledning-av-coronapandemin.html


Kan jag få extra hjälp eller stöd via Studenthälsan i det rådande läget?

Om du är orolig kan du vända dig till Studenthälsan för stöd: www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studenth%C3%A4lsan
Studenthälsan genomför inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med covid-19. Om du misstänker att du har corona och behöver söka vård kontaktar du 1177 Vårdguiden. På 1177 Vårdguidens hemsida kan du även beställa tid för provtagning.