Information till medarbetare

Här samlas information och viktiga länkar om corona för dig som är anställd på Konstfack.

NY 210909! Förlängt: Alla medarbetare vid Konstfack som kan arbeta hemifrån ska arbeta hemifrån!

Regeringen har förlängt uppdraget att de som kan ska arbeta hemifrån till och med 28:e september 2021.

Närmaste chef ansvarar för att medarbetare som inte måste vara på plats fysiskt arbetar hemifrån.

 

Minimera smittspridning

Vid misstanke om smittspridning på Konstfack
För att kunna smittspåra på Konstfack ska rapportering av insjuknade i covid-19 ske enligt nedan.

  • Studenter som fått positivt testsvar meddelar kursansvarig lärare som därefter meddelar prefekt. Om flera insjuknat på samma program eller institution rapporterar prefekten detta till fastighetschefen.
  • Personal meddelar positivt testresultat till närmaste chef. Om flera insjuknat på samma institution eller avdelning rapporterar ansvarig chef detta till fastighetschefen.

Fastighetschefen leder därefter smittspårningsarbetet och eventuella åtgärder för att försöka minimera spridning av smitta på Konstfack.

 

NY!  Kan vaccination ske på arbetstid?
Ja, du kan gå ifrån arbetet för att vaccinera dig.


Ska jag testa mig om jag uppvisar symptom eller har varit sjuk?
Region Stockholm uppmanar alla som är sjuka med coronasymptom att testa sig. Invånare i Region Stockholm kan testa sig för både pågående sjukdom i covid-19 och för anitkroppar. Allt om provtagning hittar du på Vårdguiden 1177  .

 

En kollega hostar och verkar ha feber men är ändå på jobbet. Vad kan jag göra?
Om du är orolig – påtala detta för din chef.

 

Ska jag gå till jobbet om min partner/barn uppvisar tecken på sjukdom/symptom?
Kom överens med din närmaste chef om när du ska närvara på Konstfack och när du kan arbeta hemifrån.

 Om du bor med någon som är smittad och därför blivit avstängd från att arbeta av läkare kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Läkarintyg behövs från första dagen.

 

Arbeta hemma eller vara fysiskt på arbetet – vad gäller?
Folkhälsomyndigheten uppmanar stockholmare som kan arbeta hemifrån att göra det. Samtidigt måste viktiga funktioner säkerställas inom verksamheten. Kom överens med din närmaste chef om när du ska närvara på Konstfack och när du kan arbeta hemifrån. Roterande scheman och andra lösningar kan förekomma. Alla medarbetare uppmuntras till att använda digitala möten.

 

Munskydd: om, när och hur?
Konstfack följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det betyder att vi inte ger någon generell rekommendation för användning av munskydd.
Vi ser ändå att det kan uppstå situationer där användning av munskydd kan bidra till minskad smittspridning.
Exempel på detta kan vara vid tillfällen under utbildning då studenter och lärare behöver stå närmare varandra än 2 meter.
Vid användning av munskydd är det viktigt att de hanteras på rätt sätt för att inte skapa motsatt effekt.

Rutiner för användning av munskydd:
• Hanteras som engångsartikel och får ej återanvändas.
• Näsa och mun ska vara helt täckta.
• Rör inte i skyddet under tiden du använder det. När skyddet blir fuktigt av utandningsluft ska det bytas.
• När du ska ta på och av dig skyddet: sprita dina händer innan och efter (rör helst endast bandet).
• Kasta munskyddet i sopkärl innan du lämnar aktuell lokal.

Personal kan hämta ut munskydd i receptionen.

 

Vid sjukdom och ohälsa

Hur är det med karensdag?
Karensavdraget är tillfälligt avskaffat men du som enskild måste själv ansöka om ersättning för karensdagen hos Försäkringskassan. Det innebär att du får löneavdrag som vanligt från Konstfack men får ersättning efter retroaktiv ansökan hos Försäkringskassan. Läs mer på forsakringskassan.se.


 Behöver jag skicka in läkarintyg?

Sjukintyg from sjukdomsdag 8 avskaffas tillfälligt. Försäkringskassan behöver sjukintyg först vid ansökan om sjukpenning från sjukdag 22. Lär mer på www.forsakringskassan.

 

 Vad gäller för VAB?
Meddela närmaste chef att du är hemma för vård av sjukt barn.
Du registrerar VAB i Primula så fort som möjligt – precis som vanligt.

Från 15:e december behövs sjukintyg först från VAB-dag 22, läs mer på www.forsakringskassan.

 

Ska jag registrera sjukdom i Primula?
Meddela din chef att du är sjuk. Chefen registrerar detta i Primula från sjukdag ett.
När du är frisk och återgår i tjänst loggar du in i Primula och avslutar din sjukperiod.

 

AJ –jag har fått nackspärr, ryggont, och musarm och känner mig ensam!
Tänk på att din arbetsmiljö hemma inte alltid är den bästa. Förebygg arbetsskadorna genom att:

  • Ta MIKROPAUSER!
  • Gör de här övningarna: Mikropaus.jpg, eller ladda ner någon bra app
  • Ta dig tid för att digitalfika med dina kollegor, bjud in de du inte brukar fika med!
  • Känner du att det är extra jobbigt på hemmaplan av någon anledning, ta gärna kontakt med vår företagshälsovård Feelgood.

Vart ska jag vända mig om jag känner oro eller stress med anledning av corona?
Vid oro vänder du dig till din vanliga vårdcentral. Läs mer på 1177 Vårdguiden , här finns bl.a. en lista på de vårdcentraler som erbjuder videomöten eller chatt för samtalsstöd. Lider du av stress eller annan arbetsrelaterad psykisk ohälsa kontaktar du din chef för att få stöd och hjälp genom företagshälsovården.

Kontaktuppgifter Feelgood:
Hemsida: Feelgood.se
Marievik (Liljeholmen): 08-55630700
Stockholm City (Östermalm): 08-676 82 00

 

Distansundervisning, säker undervisning och arbeta hemma

Hur gör jag om jag behöver IT-support?
Alla frågor och bokning av IT-stöd hänvisas till Helpdesk@konstfack.se eller telefon 08-450 43 99 (ankn 4399).
Från och med måndag den 15 mars erbjuds inga besökstider (sk Drop-In). All kontakt sker per telefon eller mail.
Detta för att minska risken att de anställda på IT blir smittade och därmed säkerställa att vi har ett fungerade IT-stöd vid Konstfack. 

 

Hur ska jag tänka kring internet och säkerhet när jag arbetar hemifrån?
Läs mer om internet och säkerhet här: Internet och säkerhet i coronatider.
För säkerhet när du använder Zoom läser du mer här: Säkerhet i Zoom.


 Mikrofon och högtalare för gruppgenomgång – var finns det?
Mikrofon och högtalare finns att låna i receptionen. Bra att använda vid t.ex utställningsgenomgångar i Vita havet för att underlätta att alla deltagare hör även på avstånd. 

 

Vid arbete eller undervisning på distans: vilka digitala verktyg ska jag använda för kontakt med medarbetere och studenter?
Vid distansundervisning används Canvas för kursuppgifter, undervisningsmaterial etc.
Zoom används som komplement istället för fysiska möten som vid ateljésamtal, viss handledning och seminarier.

Ladda ner Zoom här: www.konstfack.se/Bibliotek/Hogskolepedagogik-och-digitala-larmiljoer/Zoom/.

TA-personal ska använda Teams.
Du hittar instruktionsfilmer för onlinemöten i Teams på intranätet: www.konstfack.se/sv/Intranet/Service-och-support/IT-support/Anstalld/Onlinemoten/

 

Arbetstid

 Vad gäller när det kommer till mertid och övertidsersättning?
Avser mertiden/övertiden arbete kopplat till coronasituationen, kontakta närmaste chef för särskild handläggning enligt överenskommen rutin.

Du kan bli ombedd att omprioritera dina arbetsuppgifter, kanske även ge utrymme för nya arbetsuppgifter inom din ordinarie arbetstid. Omfördelning av arbetsuppgifter är inte grund för mer- eller övertid.

Läs mer om arbetstid, mertid och övertid på intranätet: Arbetstid.

 

Tjänsteresor

Vid tjänsteresor – vad gäller?
Folkhälsomyndighetens restriktioner för resor ska följas och om en tjänsteresa måste genomföras ska den i förväg godkännas av närmaste chef.

Har du frågor kring reseförsäkringar/andra försäkringar kontaktar du närmaste chef eller HR-enheten.

 

Vad gäller om jag vill avboka min tjänsteresa – får Konstfack tillbaka pengarna?
Om du vill avboka med anledning av coronaviruset så kan du inte avboka utan att behöva betala avbokningskostnader som hör till flygbiljetten. Om däremot flygföretaget ställer in en flight med anledning av coronaviruset, får du full återbetalning.

Virusutbrott utomlands är inte ett giltigt skäl till ersättning för att avboka en resa. Det gäller även om UD gått ut med en avrådan för resor till det aktuella landet. Konstfacks försäkringsskydd gäller bara om den resande, eller en närstående till den resande, blir sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller för en skada eller ett inbrott i hemmet. Sjukdom eller virusutbrott på resmålet är inte giltig grund.

 

Kan Konstfack stoppa mig från att resa i tjänsten? Hur är det med privata resor?
Konstfack kan stoppa tjänsteresor.
Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i 2 kap. 2 § smittskyddslagen: www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk- forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004