Information hos ansvariga myndigheter

Berörda studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via nedanstående källor.

  • Nationellt informationsnummer: 113 13 för svar om coronavirussjukdom, covid-19.
  • Kontakta vårdguiden på telefon 1177 om du är sjuk och plötsligt blir sämre och/eller har andningssvårigheter även när du vilar. Läs mer på 1177.se.
    På landstingets hemsida finns ett självtest för coronaviruset. Om du är tveksam om du bör uppsöka vården eller inte kan du göra testet här: Corona självtest