Coronaviruset: information till studenter och medarbetare

20 september 2021

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via Folkhälsomyndighetens webbsida om det allmänna smittoläget och utvecklingen av coronaviruset. Konstfack bevakar läget tillsammans med övriga högskolor och universitet, och följer Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Information till studenter

Information till medarbetare

Information hos ansvariga myndigheter

 

Konstfack höstterminen 2021

Med anledning av att förnyat regeringsbeslut och ändrade allmänna rekommendationer ersätts härmed tidigare beslut "Anpassad verksamhet på Konstfack höstterminen 2021" den 9 juni 2021" (RÖ29).

Grundprinciper
• Konstfack ska bedriva sin verksamhet så normalt som möjligt men med bibehållna krav på smittskyddande åtgärder utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer av anpassning utifrån nivåer under hela pandemin.
• All personal och alla studenter har ansvar för att upprätthålla och följa beslut och rekommendationer gällande smittskyddande åtgärder.

För studenter (oavsett anpassning av verksamhet utifrån pandemin)
• Undervisning och examination genomförs antingen på Konstfack eller på distans. Om ditt schema anger att du ska närvara på högskolan så är det detta som gäller om inte ansvarig lärare anger annat.
• Om du tillhör en riskgrupp (se Socialstyrelsens definition) och behöver anpassa deltagande i vissa moment / examinationer, kontakta kursansvarig lärare för att diskutera eventuella individanpassade lösningar.

Efter den 15 september
Utställningsytor och allmänna lokaler
• Publika utställningar kan åter ske i Konstfacks utställningslokaler mellan kl. 08.00-20.00 vardagar, samt 08.00-20.00 helg.
• Konstfacks allmänna lokaler öppnar för externa gäster och allmänhet.

Restriktioner som kvarstår mellan den 15 och 28 september
Utställningsytor och allmänna lokaler
• Utställningar/vernissage sker med bibehållna krav på smittskyddande åtgärder fram med säkerhetsavstånd om två meter, maxantal personer.
• Ingen alkoholförtäring i samband med vernissage
• Studentköken är öppna, med bibehållna krav på smittskyddande åtgärder med säkerhetsavstånd om två meter, maxantal personer.

Arbete och undervisning
• Endast medarbetare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i Konstfacks lokaler (enligt regeringsbeslut)
• Undervisning och examination sker på distans när det är möjligt, vilket avgörs av kursansvarig lärare och/eller prefekt vid institutionen.
• Institutionerna bör ha beredskap för att erbjuda individanpassade lösningar – där det är möjligt – för studenter som inte kan delta i undervisning eller examination p. g. a. att de tillhör en riskgrupp (se Socialstyrelsens definition)

Restriktioner som kvarstår efter den 29 september
• Ingen alkoholförtäring, studentfester, pubar eller liknande fram t.om. den 30 november
(Alkoholservering tillåts endast under vernissage efter den 29 september (tillstånd krävs enligt tidigare rutin)

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/

 

Personligt ansvar

 Från den 14:e december 2020 gäller Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra att smitta av covid-19 sprids. Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

  • stanna hemma vid symtom på covid-19,
  • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
  • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

 

Folkhälsomyndigheten: Det här gäller från och med den 29 september

Läs Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i sin helhet här: www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/Konstfacks krisgrupp och krisplan

Information om Konstfacks krisgrupp och krisplan hittar du på intranätet under "Krisplan/ Crisis plan".


Har du frågor?

För frågor kring ditt arbete eller dina studier vid Konstfack ska du i första hand kontakta din närmaste chef respektive kurs- eller programansvarig lärare.

För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via ovanstående källor.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller via 1177.se.

Som student kan du även kontakta för stöd (t ex oro): Studenthälsan i Stockholm

Som chef kan du ha nytta av Arbetsgivarverkets arbetsrättsliga information till dig som arbetsgivare samt personalhälsovårdens feelgood.se information.