Harmonic Tremor – kandidatutställning av David Strid

Date and time
2 March 2021 at 05:00 PM - 7 March 2021 at 05:00 PM
Type of event
Exhibition
Place and route

Trapphusgalleriet
Konstfack, Dialoggatan 7, Stockholm (Look at a map)
Underground station: Telefonplan
“Harmonic Tremor” presenterar ett fragment av ett konstnärligt forskningsprojekt, i vilket det historiska-materiella flödet mellan människokroppen och dess omvärld - den geologiska kroppen - undersöks och illustreras genom narrativa metoder. Utställningens ram situeras i Tysklands inhemska oljeprospektering under tidigt 40-tal och presenterar ett antal parafiktiva objekt, journalanteckingar och spekulativa händelser.

David Strid är student på kandidatprogrammet Konst, år 3.
Contact
David Striddavid.strid@student.konstfack.se 0707222726


Organizer
The Bachelor’s programme Fine Art