Maja Frögård defends her thesis about co-design, democracy and designers’ responsibilities in urban planning

Date and time
15 October 2021 at 01:00 PM - 06:00 PM
Type of event
Dissertation
Place and route

Svarta havet
LM Ericssons väg 14, Stockholm (Look at a map)
Underground station: TelefonplanWorkshop participant sketching on a design proposal for a shared space in a residential area

Workshop participant sketching on a design proposal for a shared space in a residential area. Photo: Bo Westerlund


Welcome to Maja Frögård's defense of her thesis 
Negotiating Tensions – Designers' responsibilities in democratic entanglements.

Friday 15 October at 1 pm, live in Svarta havet at Konstfack and on Zoom: konstfack-se.zoom.us/j/61856983318

Organized by the Doctoral Programme in Art, Technology and Design.

"The thesis Negotiating Tensions – Designers' responsibilities in democratic entanglements concerns the roles and responsibilities of designers when we design workshops with democratic ambitions. Reflecting on my experiences from making co-design workshops for citizen participation to support sustainable urban development in municipal planning processes, I inquire into designers’ societal entanglements and explore these from democratic, social, political and designerly perspectives.
Designing workshops in municipal planning processes made me curious about the diverse interpretations and practices of democracy. Seeking to make sense of my role in relation to these, I trace intertwinements between design and democracy and reflect on how industrial designers’ roles are historically entangled with market-driven relations, formed by production and consumption.
I propose three concerns to support designers, design students and design researchers in orienting their practices, arguing that it is important to reflect on the concerns of entanglements tensions, and responsibilities. These concerns focus on designers’ potential of making, on tentatively engaging with and curiously proposing things. My contribution and making of theory are thus for designers to make sense of and take responsibility for in relations shaped through our own particular practices."

Sammanfattning på svenska: "Avhandlingen handlar om att designa workshops, om designers roller och ansvar i demokratiska strävanden. Jag fokuserar på designandet och genomförandet av sju co-designworkshops för medborgardeltagande tänkta att stödja hållbar stadsutveckling i kommunala planeringsprocesser. Jag reflekterar över dessa erfarenheter och ställs inför frågor om formgivares samhälleliga intrassling och utforskar trasslet genom demokratiska, sociala, politiska och designmässiga perspektiv.
Att designa workshops i kommunala planeringsprocesser har gjort mig uppmärksam och nyfiken på olika tolkningar av hur demokrati kan praktiseras. För att förstå min roll i förhållande till dessa olika tolkningar, följer jag sammanflätningar mellan design och demokrati och reflekterar över hur industridesigners roller historiskt har formats av industrialisering och marknadsintressen, bildats i relationer kring produktion och konsumtion.
Jag föreslår tre förhållanden att bry sig om – intrasslingar, spänningar och ansvar – för att stödja designers, designstudenter och designforskare att orientera sina praktiker. Dessa angelägenheter fokuserar på designers kritiska potential att skapa förslag, att trevande samarbeta och nyfiket föreslå saker. Mitt bidrag och teorigörande syftar därför till att stödja designers att förstå dessa förhållanden samt ta ansvar för hur de formar våra egna praktiker.”

Principal supervisor: Senior Professor Bo Westerlund, Konstfack

Second supervisors: Professor Jonathan Metzger, Professor in Urban and Regional Studies, KTH Royal Institute of Technology and Senior Lecturer at the Visual Communication programme Moa Matthis, Konstfack

Opponent:
Erling Björgvinsson, Professor of design at HDK, University of Gothenburg

Grading committee: Research Fellow Andrea Botero Cabrera, Aalto University, Associate Professor Maria Göransdotter, Umeå Institute of Design/Umeå University and Professor Leif Dahlberg, KTH Royal Institute of Technology.

Contact: Magnus Bärtås, magnus.bartas@konstfack.se, +46 704 619 650
Contact
Bo Westerlundbo.westerlund@konstfack.se


Organizer
Doctoral Programme in Art, Technology and Design