Jesper Thour soloutställning

Om tillhörighet, utanförskap, natur, flock och makt i Jesper Thours masterutställning.

Date and time
10 December 2020 at 03:00 PM - 18 December 2020 at 04:00 PM
Type of event
Exhibition
Place and route

Gallery Konstfack I
The students own gallery (located on the side of Konstfack)
Tellusgången 16, Stockholm (Look at a map)
Underground station: Telefonplan 

 


vernissage: 10 december, kl 15-21

öppettider: kl 11-16

max 8 personer i lokalen


jag tänker på dom gånger jag inte förstått mitt sammanhang

jag tänker på dom gånger jag gjort så fel att min plats kunde bli någon annans

jag tänker på dom gånger jag gjort så fel att min grund har rubbats

jag tänker på när vi lekte

när vi levde

jag tänker på när jag gjorde dig så fel att vår grund rubbades

jag tänker på när jag gjorde dig så fel att vår plats inte längre fanns


Jag tänker på dom gångerna jag inte förstått mitt sammanhang och dom gånger jag skämts för det jag gjort, dom gånger som gjort att jag kanske inte får var med längre, när det blivit så fel att min grund har skakats om.

Tankar kring grupptillhörighet och utanförskap, hur viktigt det är för oss och hur dom tankarna påverkar alla våra beslut.

Naturen, som alltid finns där som någonting annat, där allt annat bor, där vi människor inte hör till men kanske är en större del av än vi tror, och småstaden, där grupptillhörigheten alltid har spelat en stor roll, att passa in i ett sammanhang för att inte hamna utanför.

Att passa in i flocken.

I mitt berättande visar jag på människans, naturens och djurens försök till att jobba med varandra som grupp men samtidigt kämpa mot varandra för att inte falla ur den position dom hamnat i. Människan som en slags kämpande ledare med makten i handen och djurens försök till att inte tvingas lämna gruppen.

Ett försök till att leva i symbios.
Contact
Jesper Thourjesper.thour@student.konstfack.se 0709560306


Organizer
Master's programme in Fine Art