Open School med Joanna Rubin Dranger

Date and time
18 September 2019 at 04:30 PM - 06:00 PM
Type of event
Lecture
Place and route

Svarta havet
LM Ericssons väg 14, Stockholm (Look at a map)
Underground station: Telefonplan (Timetables at SL)
Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Många saknar nödvändiga kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck, vilket blir extra plågsamt när det gäller rasistiska stereotyper som reproduceras i det offentliga rummet. På senare år har vi kunnat följa en rad polemiska debatter om stereotypa bilder och föreställningar i kulturen. Föreläsningen Visuell Makt ger en fördjupad kännedom om stereotypa bilders historia, funktion och samtida repetitioner.

Joanna Rubin Dranger är affilierad professor i illustration knuten till Konstfack, serietecknare och bilderbokskapare.Contact
Emma Rendel & Parasto BackmanProtected address;Protected address


Organizer
Master's programme in Visual Communication

More information

Open School is a series of lectures organized by the Visual Communication faculty. In the lectures we investigate visual communication in relation to broader social, cultural and economic contexts. With norm criticality as a take-off point, we go deeper in how identity, norms and borders are formed, and pick up questions and themes that is important to the development of the field. 

The Open School lectures are part of the master program in Visual Communication and the evening course Ways of Seeing 1.

Open School is free and open to the public.

Updated: 19 September 2019
Author: