Coronaviruset: information till studenter och medarbetare

5 maj 2020

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via Folkhälsomyndighetens och UD:s webbsidor om det allmänna smittoläget och utvecklingen av coronaviruset. Konstfacks krisgrupp bevakar läget tillsammans med övriga högskolor och universitet, och följer Folkhälsomyndighetens och UD:s information och rekommendationer.


Ny plan för Konstfacks vårutställning

Konstfacks vårutställning 2020 kompletteras inte med fysiska utställningar i höst. Anledningen till beslutet är brist på lokaler och fortsatt risk för smittspridning. Curatorerna koncentrerar sig på den digitala katalogen, som även kommer att ges ut i ett tryckt format.

1. Det råder brist på lokaler i höst på Konstfack. På grund av redan schemalagda kurser i höst (200 nya studenter börjar i september) samt att kurser och utställningar inom pågående utbildningar flyttats till hösten, kan vi inte genomföra en fysisk utställning i våra lokaler.

2. Risk för fortsatt smittspridningen av COVID 19 i höst och Folkhälso­myndig­hetens nya riktlinjer gäller till den 31 december 2020. Även i höst blir det därför sannolikt svårt för publiken att besöka Konstfack eller andra utställningslokaler.

Kuratoriskt stöd
Vårutställningens curatorer Asrin Haidari och Emily Fahlén finns som stöd i denna förändrade process och kommer att ta ett konceptuellt grepp om både on-line-katalogen och en tryckt version för att åstadkomma en konsekvent curatorisk linje. Både den online och tryckta kataloger produceras som en möjlighet för att nå ut med projekten utanför Konstfack. Curatorerna kontaktar berörda lärare och studentgrupper för att diskutera detta nya utställningsformat, önskemål och idéer.

Filmade examensverk och slututställningar
Högsta prioritet är att Konstfacks avgångsstudenter kan genomföra vårens kurser, kursmoment och examinationer innan terminens slut. Därför prioriteras deras tillgång till verkstäder och andra nödvändiga lokaler. Filmandet av examinationer, individuella utställningar och grupp­utställningar fortsätter terminen ut med stöd av curator Jonatan Habib Engqvist och Linn Rivero Mildén, kommunikatör. Dessa filmade delar kan även komma att bli del av den digitala katalogen.

 


 

Undervisning i Konstfacks lokaler nerstängd
Från och med onsdag 18 mars klockan 16, är undervisningen i Konstfacks lokaler nerstängd i enlighet med Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation. Kommande dagar utreds hur undervisning bäst genomförs, främst genom digitala lösningar.

Undervisningen kommer så långt det är möjligt att bedrivas genom distansundervisning.


Inpassering avstängd med vissa undantag

Inpassering är avstängd för samtliga studenter. Det betyder att det inte är möjligt för studenter att passera in via entréer eller i övriga delar av huset.

Vissa ytor kan komma att öppnas för avgångsstudenter för att slutföra examensarbeten och bygga utställning. Ambitionen är att digital kommunikation med foto, film och webb ska ersätta publikens fysiska närvaro.

Medarbetare behåller sin access även om många arbetar hemifrån. Prioriterat är att hålla viktiga funktioner igång.

Avgångsstudenter har access främst till ateljéer och verkstäder nödvändiga för det självständiga/individuella examensarbetet; mastertvåor, lärarutbildning och kandidattreor.

Konstfacks beslut samt rekommendationer till studenter och medarbetare

 • Folkhälsomyndigheten uppmanar stockholmare som kan arbeta hemifrån att göra det. Kom överens med din närmaste chef om när du ska närvara på Konstfack och när du kan arbeta hemifrån.
 • För dig som kommer att vistas på Konstfack gäller:
  Håll dig hemma om du känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma ytterligare två dagar när du är symptomfri. Meddela kursansvarig lärare/handledare (om du är student) och närmast chef (om du är anställd) vid sjukdom.
 • Håll avstånd till andra människor i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel.
 • Undvik att resa i rusningstid genom att anpassa dina arbetstider.
 • Undvik trängsel genom att hålla avstånd till andra människor både inom- och utomhus.
 • Tillsvidare tillåter inte Konstfack ej nödvändiga tjänste- och studieresor inom Sverige. Redan bokade resor under vårterminen (t.o.m 15 juli) ska av- eller ombokas.
 • Alla möten/konferenser/besök på och utanför Konstfack med studenter och/eller externa deltagare (ledamöter i råd och nämnder, opponenter, samarbetspartners etc) ska vara digitala eller skjutas upp. Detta gäller tillsvidare.
 • Inga externa besökare (t ex familj, vänner, samarbetspartners) tillåts vid utställningar och föreläsningar. Detta gäller tillsvidare.
  • Alla vernissager är tillsvidare inställda.
  • Alla fester/pubar är tillsvidare inställda.


Mer information kommer - håll dig uppdaterad på intranätet och via e-post.

 

Aktuell information coronaviruset och dess spridning

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

 

Läs mer

Aktuell information hos ansvariga myndigheter
Har du frågor?


Frågor och svar

Allmänt
Student
MedarbetareAktuell information hos ansvariga myndigheter

Berörda studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via nedanstående källor.

 • Nationellt informationsnummer: 113 13 för svar om coronavirussjukdom, covid-19.
 • Kontakta vårdguiden på telefon 1177 om du är sjuk och plötsligt blir sämre och/eller har andningssvårigheter även när du vilar. Läs mer på 1177.se.
  På landstingets hemsida finns ett självtest för coronaviruset. Om du är tveksam om du bör uppsöka vården eller inte kan du göra testet här: Corona självtest

Undvik att sprida smitta via hosta/nysningar och att förorena dina händer. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Använd handsprit.

Har du frågor?

För frågor kring ditt arbete eller dina studie vid Konstfack ska du i första hand kontakta din närmaste chef respektive kurs- eller programansvarig lärare.

För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via ovanstående källor.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller via 1177.se.

Som student kan du även kontakta för stöd (t ex oro): Studenthälsan i Stockholm

Som chef kan du ha nytta av Arbetsgivarverkets arbetsrättsliga information till dig som arbetsgivare samt personalhälsovårdens feelgood.se information

 

Frågor och svar

Allmänt

Vad sker när ett första fall bekräftas?
Det är Regions Stockholms smittskyddsläkare och smittskyddsenhet som har ansvaret vid ett bekräftat fall. Konstfack kommer att stödja och samverka med Region Stockholm i det arbetet – t ex genom att ge information till smittskyddsläkaren, till berörda medarbetare/studenter, genom praktiska insatser av olika slag etc.

Hur gör jag om jag behöver IT-support?
Alla frågor och bokning av IT-stöd hänvisas till Skyddad adress eller telefon 08-450 43 99 (ankn 4399).
Från och med måndag den 15 mars erbjuds inga besökstider (sk Drop-In). All kontakt sker per telefon eller mail.
Detta för att minska risken att de anställda på IT blir smittade och därmed säkerställa att vi har ett fungerade IT-stöd vid Konstfack.

 

Hur ska jag tänka kring internet och säkerhet när jag studerar/arbetar hemifrån?
Läs mer om internet och säkerhet här: Internet och säkerhet i coronatider.
För säkerhet när du använder Zoom läser du mer här: Säkerhet i Zoom.


Student

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har en lista över Coronarelaterade studentproblem


NYTT!
Som avgångsstudent undrar jag hur jag får tillgång till Konstfacks verkstäder och vilka regler som nu gäller i dem?

Läs mer på intranätet under "Coronavirus:verkstäder och lokaler". Förutom generella regler hittar du där specifika regler för varje verkstad.


NYTT! Jag är inte avgångsstudent men behöver använda biblioteket. Hur fungerar det på distans?
Du hittar information på Konstfacks biblioteks hemsida: www.konstfack.se/sv/Bibliotek/Information-till-icke-avgangsstudenter/


Som student på IBIS undrar jag vad som gäller vid VFU?
Du hittar information här: www.konstfack.se/vfu.
Viktigt att du under din praktik fortsätter hålla dig informerad via Konstfacks intranät, din Konstfacks-mail och Canvas.


Hur ska jag få tillgång till de programlicenser jag behöver?

IT-enheten utreder möjligheterna och information kommer uppdateras löpande.
Undersök om det du behöver finns tillgängligt under de erbjudanden Konstfacks studenter har om programvaror till reducerat pris eller gratis: Program för studenter (intranätet)


Var får jag reda på information om mitt studiestöd från CSN?

Regeringen meddelade idag att redan beviljade studiestöd inte kommer att dras in även kurser ställs till följd av det nya coronaviruset. CSN kommer att fortsätta betala ut ditt studiestöd. Du behöver inte kontakta CSN eller göra något annat.
Läs mer hos CSN: www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-08-med-anledning-av-coronaviruset.html


Jag ska/är på utbytesstudier och känner mig orolig, vad ska jag göra?

Ta kontakt med din internationella handläggare för att diskutera vad du vill och kan göra.


Jag är på utbyte och undrar över Kammarkollegiets försäkring: vad gäller vid avbruten resa och/eller sjukdom?

Läs om avbruten resa: www.kammarkollegiet.se
Läs om sjukdom och annat som försäkringen täcker vid utbytesstudier: www.kammarkollegiet.se


Jag har min examensutställning snart, men om inga externa besökare får komma hit kan ju varken familj, vänner, gallerister eller journalister se den?!
Vi kommer att öka kommunikationsinsatserna så att delar av den utåtriktade verksamheten, som en utställning, kan presenteras/följas on-line för utomstående. Håll dig uppdaterad genom din handledare.


Kan jag få extra hjälp eller stöd via Studenthälsan i det rådande läget?

Om du är orolig kan du vända dig till Studenthälsan för stöd: www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studenth%C3%A4lsan
Studenthälsan genomför dock inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med covid19.

 

Medarbetare

Arbeta hemma eller vara fysiskt på arbetet – vad gäller?
Folkhälsomyndigheten uppmanar stockholmare som kan arbeta hemifrån att göra det. Samtidigt måste viktiga funktioner säkerställas inom verksamheten. Kom överens med din närmaste chef om när du ska närvara på Konstfack och när du kan arbeta hemifrån. Roterande scheman och andra lösningar kan förekomma. Alla medarbetare uppmuntras till att använda digitala möten, för verktyg se nedan.

 

Får jag lön som vanligt om jag måste jobba hemifrån?
Ja, om du följer Konstfacks rekommendationer vad avser hemarbete och din chef godkänt att du arbetar hemifrån.

 

En kollega hostar och verkar ha feber men är ändå på jobbet. Vad kan jag göra?
Om du är orolig – påtala detta för din chef.


Ska jag gå till jobbet om vi varit på resa och min partner/barn uppvisar tecken på sjukdom/symptom?

Kom överens med din närmaste chef om när du ska närvara på Konstfack och när du kan arbeta hemifrån.


AJ –jag har fått nackspärr, ryggont, och musarm och känner mig ensam !
Tänk på att din arbetsmiljö hemma inte alltid är den bästa. Förebygg arbetsskadorna genom att:

 • Ta MIKROPAUSER!
 • Gör de här övningarna: Mikropaus.jpg, eller ladda ner någon bra app
 • Ta dig tid för att digitalfika med dina kollegor, bjud in de du inte brukar fika med!
 • Känner du att det är extra jobbigt på hemmaplan av någon anledning, ta gärna kontakt med vår företagshälsovård Feelgood.

Finns det extra stöd och hjälp att få från företagshälsovården just nu?
Företagshälsovården Feelgood genomför inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med covid19. Vid oro kan Feelgood kontaktas. Samtalsstöd ges via distans med psykolog eller beteendevetare.

Kontaktuppgifter Feelgood:
Hemsida: Feelgood.se
Marievik (Liljeholmen): 08-55630700
Stockholm City (Östermalm): 08-676 82 00

 

NYTT! Måste jag anmäla vab, sjuk etc om jag ändå jobbar hemma?
 Ja, om du är sjuk och inte kan arbeta ska du sjukanmäla dig. Det gäller också om du vårdar sjukt barn och därför inte kan arbeta.

 

 Ska jag registrera sjukdom i Primula?
Meddela din chef att du är sjuk. Chefen registrerar detta i Primula från sjukdag ett.
När du är frisk och återgår i tjänst loggar du in i Primula och avslutar din sjukperiod. Om din dator har tillgång till VPN kan du ordna det hemifrån.

 

 Hur kommer jag åt t.ex. Primula hemifrån, något jag vanligtvis bara kan nå när jag är på Konstfack?
Du använder VPN – distansanslutning till Konstfacks nätverk . VPN är nu öppen för alla PC-användare. Din dator måste ha varit på Konstfack efter att uppdateringen gjordes fredagen den 13:e april. Om din dator är uppdaterad finns på ikonraden längst ner på datorskärmen en "GlobalProtect" ikon, den ser ut som en vit jordglob.
Se användarmanual för vpn - www.konstfack.se/PageFiles/35484/GlobalProtect_VPN-anslutning_till_Konstfacks_nätverk.pdf 

Om du har en Mac-dator måste du lämna in den till IT-avdelningen. IT kommer att ta bort din lokala admin-behörighet, kolla att du har antivirus på och att datorn är kopplad mot Konstfacks AD. Först därefter kan vi lägga på VPN-programvaran. Kontakta IT via Skyddad adress för att komma överens om när du kan lämna in din dator.


Hur är det med karensdag?
Karensavdraget är tillfälligt avskaffat men du som enskild måste själv ansöka om ersättning för karensdagen hos Försäkringskassan. Det innebär att du får löneavdrag som vanligt från Konstfack men får ersättning efter retroaktiv ansökan hos Försäkringskassan. Läs mer på forsakringskassan.se.


Behöver jag skicka in läkarintyg?

Sjukintyg from sjukdomsdag 8 avskaffas tillfälligt. Från sjukdag 15 är det Försäkringskassans regler som gäller: www.forsakringskassan.

 

 Vad gäller för VAB?
Meddela närmaste chef att du är hemma för vård av sjukt barn.
Du registrerar VAB i Primula så fort som möjligt – precis som vanligt.

Sjukintyg för vård av barn from VAB-dag 8 avskaffas tillfälligt.

 

 Vad gäller när det kommer till mertid och övertidsersättning?
Mertid och övertid ska precis som i vanliga tider vara beordrade av närmaste chef. Anställda registrerar själva sin mertid och/eller övertid i Primula för chefer att slutattestera.

Du kan bli ombedd att omprioritera dina arbetsuppgifter, kanske även ge utrymme för nya arbetsuppgifter inom din ordinarie arbetstid. Omfördelning av arbetsuppgifter är inte grund för mer- eller övertid.

Läs mer om arbetstid, mertid och övertid på intranätet: Arbetstid.


Vid arbete eller undervisning på distans: vilka digitala verktyg ska jag använda för kontakt med medarbetere och studenter?
Vid distansundervisning används Canvas för kursuppgifter, undervisningsmaterial etc.
Zoom används som komplement istället för fysiska möten som vid ateljésamtal, viss handledning och seminarier.

Ladda ner Zoom här: www.konstfack.se/Bibliotek/Hogskolepedagogik-och-digitala-larmiljoer/Zoom/.

TA-personal ska använda Skype vid behov.
Instruktion för Skype: www.konstfack.se/sv/Intranet/Service-och-support/IT-support/Anstalld/Skype-for-foretag/ (intranätet).

 Vid tjänsteresor – vad gäller?
Inga utlandsresor arrangerade av Konstfack får bokas eller genomföras tillsvidare. Inom landet ska endast verksamhetskritiska tjänsteresor genomföras under denna period vilket beviljas av närmaste chef.
Har du frågor kring reseförsäkringar/andra försäkringar kontaktar du närmaste chef eller HR-enheten.

 

Vad gäller om jag vill avboka min tjänsteresa – får Konstfack tillbaka pengarna?
Om du vill avboka med anledning av coronaviruset så kan du inte avboka utan att behöva betala avbokningskostnader som hör till flygbiljetten. Om däremot flygföretaget ställer in en flight med anledning av coronaviruset, får du full återbetalning.

Virusutbrott utomlands är inte ett giltigt skäl till ersättning för att avboka en resa. Det gäller även om UD gått ut med en avrådan för resor till det aktuella landet. Konstfacks försäkringsskydd gäller bara om den resande, eller en närstående till den resande, blir sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller för en skada eller ett inbrott i hemmet. Sjukdom eller virusutbrott på resmålet är inte giltig grund.

 

Kan Konstfack stoppa mig för att resa i tjänsten? Hur är det med privata resor?
Konstfack kan stoppa tjänsteresor.
Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i 2 kap. 2 § smittskyddslagen: www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk- forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-16

Uppdaterad: 5 maj 2020
Sidansvarig: Helén Engman