Coronaviruset: information till studenter och medarbetare

24 februari 2021

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via Folkhälsomyndighetens webbsida om det allmänna smittoläget och utvecklingen av coronaviruset. Konstfack bevakar läget tillsammans med övriga högskolor och universitet, och följer Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Information till studenter

Information till medarbetare

Information hos ansvariga myndigheter

 

Munskydd på Konstfack

Från och med 23:e februari ska munskydd användas på arbetsplatser där det finns risk för trängsel.

På Konstfack ska munskydd användas:

 • vid nära undervisning då det inte går att hålla avstånd, av både lärare och student,
 • vid undervisning då flera studenter samlas i samma lokal, t ex verkstadskurs och gruppgenomgång av projekt/utställning, och
 • i kontorsmiljö då flera personer vistas nära varandra i samma rum (mindre än 2 meter). Undvik trängsel i lunch- och personalrum.

Munskydd finns att hämta i receptionen, lärare förser studenter med munskydd vid behov.

 

Ta på munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Kontrollera att munskyddet är helt och rent.
 3. Placera munskyddet rättvänt över näsa, mun och haka. Om munskyddet har en metallskena ska den placeras uppåt. Banden ska sitta runt öronen eller huvudet. Se till att munskyddet sluter tätt utan några glipor.
 4. Rör inte munskyddet när du har det på dig.


Ta av munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Ta tag i banden och lyft bort munskyddet utan att röra resten av munskyddet.
 3. Kasta engångsmunskyddet på avsedd plats.
 4. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.

 

Skärpta restriktioner

Skärpta restriktioner på Konstfack från 21:a december 2020 till och med 31:a maj 2021

Med anledning av de skärpta restriktionerna från regeringen kommer större delen av Konstfacks personal arbeta på distans.

För dig som student innebär det som tidigare under hösten:
Kom endast till Konstfack då du har schemalagda studier på campus. Bokad tid i verkstad och ateljé eller liknande räknas som schemalagda studier. Koncentrera gärna ditt arbete på Konstfack för att undvika resande.

Minskad service på Konstfack:
Receptionen kommer ha minskade öppettider, se intranätet.
Begränsad handledning i verkstäderna, handledning sker främst med digitalt stöd.

Undvik kollektivtrafiken, promenera eller cykla gärna när du måste ta dig till skolan!

 

Personligt ansvar

 Från den 14:e december gäller Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra att smitta av covid-19 sprids. Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.


Grundläggande försiktighetsåtgärder
För att undvika spridning av covid-19 bör du:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19,
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
 • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Läs Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i sin helhet här: Folkhälsomyndigheten

 

Konstfack vårterminen 2021

Följande gäller som planeringsförutsättningar för institutionerna inför vårterminen 2021. Vårutställningen planeras att genomföras på plats på Konstfack och på externa platser under maj månad (uppdelat i två perioder). En avstämning görs under månadsskiftet januari och februari för att säkerställa att vårutställningen kan genomföras enligt denna plan.
Läs rektorsbeslutet i helhet: RÖ§34 .

 

Grundprinciper

 • Konstfack ska bedriva sin verksamhet så normalt som möjligt men med bibehållna krav på smittskyddande åtgärder som till exempel säkerhetsavstånd om två meter, maxantal personer i varje lokal etc. Detta för att skydda studenter, lärare och övrig personal.
 • Institutionerna planerar och samordnar undervisning så att ungefär hälften av studenterna finns i Konstfacks lokaler samtidigt.
 • All personal och alla studenter har ansvar för att upprätthålla beslut och rekommendationer om tillgång till Konstfack och olika lokaler.


För alla anställda

 • Medarbetare som kan arbeta hemifrån uppmanas att göra det om närvaro inte är nödvändig. Medarbetare ska därför komma överens med närmaste chef om när de ska närvara på Konstfack och när de kan arbeta hemifrån.
 • Endast digitala interna och externa möten och konferenser. Undantag kan beviljas av närmaste chef.
 • Avstå från alla icke nödvändiga tjänsteresor. Undantag kan beviljas av närmaste chef.
 • Personalutbyten inom Erasmus-avtal betraktas som tjänsteresor och beviljas inte till länder där det vid avresa finns en avrådan om resor från Utrikesdepartementet.


För lärare

 • Undervisning och examination sker på distans när det är möjligt vilket avgörs av kursansvarig lärare och/eller prefekt vid institutionen.
 • Viss undervisning och examination är planerad att genomföras på Konstfack och kräver studenternas närvaro på plats för att upprätthålla kvalitén på undervisningen.
 • Institutionerna bör ha beredskap för att erbjuda individanpassade lösningar – där det är möjligt – för studenter som inte kan delta i undervisning eller examination p. g. a. att de tillhör en riskgrupp. (se Socialstyrelsens definition)
 • Examination av examensarbeten genomförs digitalt, detta gäller även disputationer.
 • Antagningsarbetet genomförs digitalt (intervjuer och bedömning av arbetsprover).
 • Öppet Hus genomförs digitalt med stöd av förvaltning och bibliotek.


För studenter

 • Undervisning och examination genomförs antingen på Konstfack eller på distans. Om ditt schema anger att du ska närvara på högskolan så är det detta som gäller om inte ansvarig lärare anger annat.
 • Bokad tid i verkstad och studios etc räknas som schemalagd undervisning.
 • Studentutbyten och Erasmuspraktik genomförs under vårterminen 2021, förutsatt att ingen avrådan från Utrikesdepartementet eller Folkhälsomyndigheten föreligger. För utresande studenter innebär detta att Konstfack inte tillåter utbyte i ett land där avrådan finns vid avresedatum.
 • Undervisning och examination på campus har smittskyddsanpassats för att alla ska kunna känna sig säkra. Om en student tillhör en riskgrupp (se Socialstyrelsens definition) och behöver diskutera deltagande i vissa campusförlagda moment / examinationer, kan studenten kontaktakursansvarig lärare för att diskutera eventuella individanpassade lösningar.

 

Verkstäder, ateljéer och studios

 • Institutionerna planerar för antalet studenter utifrån riskbedömning för respektive lokal.
 • Studenters tillgång till verkstäder för eget arbete styrs via bokningsscheman.
 • Tillsvidare kan verkstäder (gäller ej allmänna verkstäder) inte ta emot studenter från andra institutioner/program.


Utställningsytor

 • Kursnödvändiga utställningar prioriteras framför andra utställningsbehov.
 • Eventuella publika utställningar hänvisas till Tellusgången där det finns två gallerilokaler.
 • Särskilda riktlinjer begränsar antalet personer vid interna utställningar i Vita Havet, Biblioteksgången, Seminariegången och Trapphuset.
 • Fastighetschefen kan i särskilda fall bevilja undantag för extern publik efter riskbedömning vid institutionen.

 

Allmänna lokaler

 • Konstfacks lokaler är endast tillgängliga för Konstfacks studenter och anställda med undantag av inbjudna externa lärare vid undervisning på campus.
 • Ingen alkoholförtäring, studentfester, pubar eller liknande.
 • Biblioteket hålls öppet som studiemiljö.
 • Datorsalarna är öppna för studenter när de inte är bokade för undervisning.
 • Studentköken öppna med begränsat antal studenter åt gången.

 


Konstfacks krisgrupp och krisplan

Information om Konstfacks krisgrupp och krisplan hittar du på intranätet under "Krisplan/ Crisis plan".

 

Har du frågor?

För frågor kring ditt arbete eller dina studier vid Konstfack ska du i första hand kontakta din närmaste chef respektive kurs- eller programansvarig lärare.

För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via ovanstående källor.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller via 1177.se.

Som student kan du även kontakta för stöd (t ex oro): Studenthälsan i Stockholm

Som chef kan du ha nytta av Arbetsgivarverkets arbetsrättsliga information till dig som arbetsgivare samt personalhälsovårdens feelgood.se information.