Kursbeskrivningar

Kursbeskrivning är lärarens konkretisering av kursplanen. Av kursbeskrivningen framgår inte bara vilka lärandemål kursen har utan också vad man ska göra på vägen dit. Du får också veta vem som är lärare, när kursen går och vilka betygskriterierna är. 

Kursansvarig tar fram en kursbeskrivning och ser till att den publiceras digitalt minst en vecka innan kursstart.
  


Läsåret 2018-19

Visuell kommunikation (VK) Avancerad nivå Masterprogram

Läsåret 2017-18

Visuell kommunikation (VK) Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2016-17

Visuell kommunikation (VK) Masterprogram Avancerad nivå

För mer information kontakta:

Johan Collander, utbildningsadministratör
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 80

Uppdaterad: 25 juni 2014
Sidansvarig: Ayda Lund