Kursbeskrivningar

Kursbeskrivning är lärarens konkretisering av kursplanen. Av kursbeskrivningen framgår inte bara vilka lärandemål kursen har utan också vad man ska göra på vägen dit. Du får också veta vem som är lärare, när kursen går och vilka betygskriterierna är. 

Kursansvarig tar fram en kursbeskrivning och ser till att den publiceras digitalt minst en vecka innan kursstart.


Läsåret 2019-20

Rumslig gestaltning (RG) Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2018-19

Rumslig gestaltning (RG) Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2017-18

Rumslig gestaltning (RG) Masterprogram Avancerad nivå