Kursbeskrivningar

Kursbeskrivning är lärarens konkretisering av kursplanen. Av kursbeskrivningen framgår inte bara vilka lärandemål kursen har utan också vad man ska göra på vägen dit. Du får också veta vem som är lärare, när kursen går och vilka betygskriterierna är. 

Kursansvarig tar fram en kursbeskrivning och ser till att den publiceras digitalt minst en vecka innan kursstart.


H17

Rumslig gestaltning (RG) Masterprogrammet Grundnivå

VT18

Rumslig gestaltning (RG) Masterprogrammet Grundnivå

Uppdaterad: 25 juni 2014
Sidansvarig: Ayda Lund