Kursplaner

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.


Läsåret 2017-18

Rumslig gestaltning (RG) Masterprogram Avancerad nivå

Uppdaterad: 25 juni 2014
Sidansvarig: Ayda Lund