Kursplaner

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.


Läsåret 2020-21

Individuell Studieplan i Design (DIS) Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2019-20

Individuell Studieplan i Design (DIS) Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2018-19

Individuell Studieplan i Design (DIS) Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2017-18

Individuell Studieplan i Design (DIS) Masterprogram Avancerad nivå

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningshandläggare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 25 juni 2014
Sidansvarig: Ayda Lund