Masterprogrammet i design

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

På masterprogrammet i design stärks din förmåga att experimentera och gestalta kritiskt. Du formulerar och utforskar sammanhang på ett konstnärligt sätt. Genom att gestalta utifrån såväl estetiska som personliga, sociala, miljö- och andra samhällsaspekter utforskar du olika förhållningssätt, metoder och designområden.

Anmälan till höstterminen 2021 är stängd  

Viktiga datum

1 december 2020: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 januari 2021: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

1 februari 2021: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Februari/mars 2021: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

9 april 2021: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

30 augusti 2021: Terminsstart.


Masterprogrammet i design erbjuder två inriktningar:

Individuell studieplan i design

Studentpresentation, Individuell studieplan i design. Foto: Loove Broms


En individuell studieplan möjliggör att du kan specialisera dig inom design genom fördjupning och personlig utveckling. Du förbereder dig för design av produkter, system, tjänster eller för upplevelser. Utforska komplexa samhälleliga utmaningar i samarbete med andra. Inriktningen förbereder dig både för yrkeslivet och för forskarutbildning.
Läs mer om Individuell studieplan i Design här.

 

Rumslig gestaltning

Anna Spaak, Ringön 2019 - tillfällig arkitektur och framtidsvisionen. Foto: Tor Lindstrand


Rumslig gestaltning erbjuder individuella fördjupande studier och personlig utveckling inom området för inredningsarkitektur och möbeldesign. Inom ramen för Rumslig gestaltning kommer du att utmana disciplinen och utvidga föreställningarna om det interiöra och möbler för att svara på de många angelägna frågorna som samhället står inför idag. Inriktningen förbereder dig både för yrkeslivet och för forskarutbildning.
Läs mer om Rumslig gestaltning här.

 

Masterprogrammet i design

Programmet baseras på konstnärligt undersökande och experimenterande. Undersökningar som utvecklar dina tankeprocesser och stärker din förmåga att uppfatta; experimenterande, det fysiska görandet som ökar möjligheter till överraskningar, lärande och insikter, som i sin tur genererar oväntade och nya gestaltningar. Kombinationen av de två, ofta i samarbete med andra, uppmuntrar till att korsa disciplinära gränser, tankesystem och praktiker, allt utifrån programmets ledord – utforskning, samarbete, förändring, nya redskap, samband och mångfald.

Vår ambition är att genom samarbete och ett starkt eget engagemang påverka världen och att med hjälp av gestaltningar, sådana som i olika skalor inbjuder till engagemang och signalerar förändring, öka människors möjlighet till inflytande.

Samhället är i behov av olika sorters tänkande och kompetens. För att möta detta behov erbjuder vi dig individuella fördjupningsmöjligheter för både personlig utveckling och en tydligare positionering inom ett allt bredare fält i förändring – design.