Textil kursplaner 2015-16

Textil
Kandidatprogrammet
Grundnivå

 

År 1 (TE-K1)

Kurskod Kurs Hp Termin
TXK121 TXK121 Textila praktiker, gäller från H15.pdf 26,5 hp   H15
TXK122
Kursplan, Undersökningar och laborationer genom textil, gäller från H14.pdf 26,5
V16
*DKT001 >  Konst-, design- och konsthantverkshistoria I

7 hp

15/16
  Totalt År 1: 60 hp  

 

*Utöver ämneskurserna läser varje student teorikursen Konst-, design- och konsthantverkshistoria I. Kursen är obligatorisk och gemensam för samtliga studenter på Kandidatprogrammen År 1. 

 


 

 

År 2 (TE-K2) 

Kurskod Kursplan/inriktning Hp Termin
TXK216 TXK216 T3 20150603 Metod och materialiserande.pdf

30 hp H15

     

 

       
TXK217 TXK217 20150529 kursplan Formulera och kommunicera.pdf 30 hp V16

     

 

  Totalt År 2:  60 hp  

 

Kurserna är obligatoriska med valbara inriktningar (konst eller design).

 

Utöver ämneskurserna läser varje student   > Konst-, design- och konsthantverkshistoria II, 3,5 hp. På kandidatprogrammet Textil År 2 ingår denna som obligatoriskt provmoment i ovanstående kursplaner. 


 

 

År 3 (TE-K3)

Kurskod Kurs Hp Termin
TXK312 Kursplan, Fördjupningsprojekt 3 inriktning Konst, gäller från H12.pdf 30 hp H15
eller      
TXK313 Kursplan, Fördjupningsprojekt 3 inriktning Design, gäller från H12.pdf 30 hp H15 
TXK310 Kursplan, Fördjupningsprojekt 4 med kandidatexamensprojekt Konst, gäller från H12.pdf 30 hp V16
eller      
TXK311 Kursplan, Fördjupningsprojekt 4 med kandidatexamensprojekt Design, gäller från H12.pdf 30 hp V16
  Totalt År 3:  60 hp
 

 

Kurserna är obligatoriska med valbara inriktningar (konst eller design).