Kursplaner

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.


Läsåret 2018-19

Grafisk Formgivning och Illustration (GFI) Kandidatprogrammet Grundnivå

Läsåret 2017-18

Grafisk Formgivning och Illustration (GFI) Kandidatprogrammet Grundnivå

Läsåret 2016-17

Grafisk Design och Illustration (GDI) Kandidatprogrammet Grundnivå

Läsåret 2015-16

Grafisk Design och Illustration Kandidatprogrammet Grundnivå

Läsåret 2014-15

Grafisk Design och Illustration Kandidatprogrammet Grundnivå

Läsåret 2013-14

Grafisk Design och Illustration Kandidatprogrammet Grundnivå  

Läsåret 2012-13

Grafisk Design och Illustration Kandidatprogrammet Grundnivå  

Läsåret 2011-12

Grafisk Design och Illustration Kandidatprogrammet Grundnivå      

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 5 juli 2012
Sidansvarig: Ayda Lund