Grafisk design & Illustration, 180 hp

Vi lever idag i hög utsträckning genom bild och film och genom det vi upplever på skärmar. Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har vi utsatts för ett så massivt flöde av bilder och människor kommunicerar dagligen med varandra via visuella media. Den visuella kommunikatörens roll har kanske aldrig varit så central som den är idag.

Kandidatprogrammet Grafisk Design och Illustration erbjuder en experimenterande, nyskapande och gränsöverskridande yrkesinriktad utbildning med fokus på det egna uttrycket.

Utmärkande för utbildningen är kombinationen av två ämnen: Grafisk design och illustration, båda har lika stor vikt och plats i utbildningen. Undervisningen rör sig mellan tre områden: grafisk design (inklusive typografi), illustration (inklusive fotografisk bild och grafik) och rörliga media (animation, video, webb).

Specifikt för Konstfack är tillgången till de olika verkstäderna, screentryck – och grafikverkstad (inklusive handsättning och tryckpress), tillgång till datasalar, fotostudios och videolabb. Kombinationen av traditionellt hantverk och digitala tekniker ger dig en unik kreativ grund att stå på.

I undervisningen varvas teori och praktik med fokus på det egna kreativa utövandet. Lika viktigt som det visuella uttrycket är berättandet och idéerna. Du arbetar både självständigt och i grupp – med längre projekt eller i kortare workshops – dock alltid under handledning.

Första året studerar du både grafisk design och illustration. Andra året erbjuds viss valbarhet och under tredje året väljer du inriktning mot ett av ämnena. Undervisningen förankras till omvärlden med hjälp av gästlärare, externa föreläsare, våra yrkesverksamma lärare och kurser i professionell utveckling. I årskurs tre finns även möjlighet att göra utbyte med andra lärosäten utomlands.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid. Alla kurser är obligatoriska.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Visuell kommunikation

Efter studierna
Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som illustratör, grafisk designer, art director och animatör.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2016

Vi bedömer lösningarna på uppgifterna efter följande kriterier: vilja och förmåga att berätta, vilja och förmåga att kommunicera, teknisk skicklighet och hantverkskunskap, självständigt uttryck och förhållningssätt, förmåga att experimentera och ett undersökande förhållningssätt.

Eftersom programmet har två huvudinriktningar, grafisk design och illustration, tar vi också i förekommande fall hänsyn till ur vilket perspektiv den sökande löst uppgifterna. Den sökande kan alltså vara starkare i det ena och svagare i det andra och ändå komma ifråga.


1. Bildreportage

Bege dig till en station, resecentrum eller liknande, i din närhet för att göra ett bildreportage. Vad pågår här? Hur ser det ut? Vilka rör sig här? Vad pratar de om? Vad är berättelsen? Lyssna och iaktta. Teckna och anteckna. Gör ett illustrerat bildreportage i valfri teknik, du kan teckna, fotografera, göra collage eller vad som passar dig. Du kan välja att hålla dig helt till verkligheten eller fantisera vidare på det du ser. Använd dig av bildtexter, om du tycker att det behövs. Ge ditt reportage en rubrik, eller låt enbart platsens namn vara rubrik.

Max två (2) sidor i A3-format. Valfri teknik.


2. Affischserie

Formge tre olika typografiska affischer i högst två färger med hjälp av tre olika typer av text och tre olika sätt att skapa bokstäver/typografi. Din formgivning bör baseras på din tolkning av orden och texten och om du håller med eller inte. Hur du skapar din typografi är helt upp till dig, det kan vara traditionellt, illustrerat, experimentellt, hittat, fotograferat, men de tre (3) affischerna måste alla vara olika varandra. 

• Affisch 1. Använd en fras som du antingen tycker är sjukt irriterande eller meningslös. 

• Affisch 2. Använd ett citat av en politisk ledare eller filosof som betyder något för dig.

• Affisch 3. Använd en text som beskriver din favoritkonspirationsteori.

Max två (2) sidor i A3-format. Valfri teknik.


3. Ett minne

Tänk på ett starkt och oförglömligt minne. Vad har du varit med om som du tror att du aldrig kommer att glömma? Det kan lika gärna vara något nära och personligt som en stor händelse under din livstid. Berätta i en eller flera bilder. Ge en kort förklaring till din bildlösning, (högst 500 tecken, inklusive blanksteg).

Max en (1) sida i A3-format. Valfri teknik.


4. Visuell identitet

Du får möjlighet att vara med och starta din drömorganisation och får i uppdrag att skapa dess visuella identitet. Det kan vara en miljöorganisation, företag, intresseförening, studiecirkel, musikgrupp, välgörenhetsorganisation, politisk förening, syjunta eller dylikt. Vad gör organisationen? Vad heter den? Vad är det som utmärker den? Vilka värderingar står den för? Hur reflekteras de i färgval och utformning? Formge en symbol och tillhörande typografi och färger. Tänk på hur din identitet ska appliceras i förhållande till din organisation. Det kan t.ex. göras genom att visa exempel på flagga, skyltar, uniformer, påsar och digitala applikationer eller delar som är funktionella för just din drömorganisation.

Motivera alla dina val (inklusive val av typografi) Gestalta med valfri teknik. Bifoga en kort förklarande text om din process och hur du resonerat. Skriv cirka 2-10 meningar som placeras på framsidan i det högra översta hörnet på ditt arbetsprov.

Max två (2) sidor i A3-format. Valfri teknik.


5. Egna arbeten (valfritt)

Omfång: max två (2) sidor i A3-format.


6. Skriftlig motivering

Gör en skriftlig motivering till varför du vill studera på Kandidatprogrammet Grafisk design och illustration vid Konstfack. Vad vill du lära dig? Vad har du för förväntningar på utbildningen? Varför tror du att utbildningen skulle passa just dig?

(max 1000 tecken).

Lista punktvis dina tidigare erfarenheter som eventuell utbildning, jobb, praktik eller egen verksamhet och annat som du vill dela med dig av. 

Omfång: en (1) sida i A3-format.


7. Innehållsförteckning

Skriv uppgifternas namn och nummer (Uppgift 1-4). Visa varje arbete med en liten referensbild (ca 3-4 cm hög).

Skriv ditt namn och kontaktuppgifter på sidans övre högra hörn. 

OBS! Ditt namn och kontaktuppgifter ska endast finnas på innehållsförteckningen.

Omfång: en (1) sida i A3-format.


Summering, detta ska du skicka in:

Du ska skicka in en (1) PDF-fil som består av max elva (11) sidor:

- Uppgiften ”Bildreportage” = max två (2) sidor i A3-format.

- Uppgiften ”Affischserie” = max två (2) sidor i A3-format.

- Uppgiften ” Ett minne” = max en (1) sida i A3-format.

- Uppgiften ”Visuell identitet” = max två (2) sidor i A3-format.

- Egna arbeten (valfritt)= max två (2) sidor i A3-format.

- Skriftlig motivering = max en (1) sida i A3-format, max 1000 tecken.

- Innehållsförteckning = max en (1) sida i A3-format.


Tekniska specifikationer
För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det viktigt att du följer dessa tekniska specifikationer. Ansökningar som frångår dessa anvisningar behandlas inte.

Tredimensionella objekt avbildas fotografiskt.

OBS! Vi tar inte emot rörliga media. Film/animation visas med skärmdumpar. 

Filformat: PDF

Fysiskt format på PDF-filen: A3 (liggande)

Färgläge: RGB

PDF-filen ska ej lösenordskyddas.

Döp PDF-filen till ditt eget namn enligt principen: efternamn_förnamn.pdf

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.

Viktiga datum

Anmälan till höstterminen 2016 är stängd

20 januari 2016: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2016: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

14 mars (Obs nytt datum): Sista datum för komplettering av meriter (betyg) som styrker behörighet (Antagningsservice tillhanda).

Mars/april 2016: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

9 maj 2016: Antagningsbesked 1.

16 maj 2016: Sista svarsdatum.

18 maj 2016: Antagningsbesked 2.

29 augusti 2016: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Jiri Novak
Skyddad adress


Examensarbeten
2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer
Utbildningsplaner för kandidatprogrammet Grafisk design och Illustration, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Grafisk design och Illustration, 180 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster