Grafisk formgivning & Illustration, 180 hp

Vi lever idag i hög utsträckning genom visuell kultur, genom bild och film och det vi upplever på skärmar. Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har vi utsatts för ett så massivt flöde av bilder. Människor kommunicerar dagligen med varandra via visuella media och den visuella kommunikatörens roll i samhället är mer central än någonsin.

Kandidatprogrammet Grafisk formgivning & Illustration erbjuder en experimenterande, nyskapande och gränsöverskridande yrkesinriktad utbildning med fokus på det egna uttrycket. Utmärkande för utbildningen är kombinationen av två ämnen: Grafisk formgivning och illustration, båda har lika stor vikt och plats i utbildningen. Undervisningen rör sig mellan tre områden: grafisk formgivning, illustration och rörliga media. Dessa ämnen inkluderar allt från animation till webb, video, typografi, fotografisk bild och grafik.

Specifikt för Grafisk formgivning & Illustration på Konstfack är tillgången till välutrustade verkstäder för bland annat screentryck, grafik (inklusive blysättning, boktryckspress och risograf), datasalar, fotostudios och animationslabb. Kombinationen av traditionellt hantverk och digitala tekniker ger dig en unik kreativ grund att stå på.

I undervisningen varvas teori och praktik med fokus på det egna kreativa utövandet. Lika viktigt som det visuella uttrycket är berättandet och idéerna. Du arbetar både självständigt och i grupp – med längre projekt eller i kortare workshops – dock alltid under handledning.

Första året studerar du både grafisk formgivning och illustration. Andra året erbjuds viss valbarhet och under tredje året väljer du inriktning mot ett av ämnena. Undervisningen förankras till omvärlden med hjälp av gästlärare, externa föreläsare, våra yrkesverksamma lärare och kurser i professionell utveckling. I årskurs tre finns även möjlighet att göra utbyte med andra lärosäten utomlands.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid. Alla kurser är obligatoriska.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Visuell kommunikation

Efter studierna
Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som illustratör, grafisk formgivare, art director eller animatör. Några väljer att starta eget företag, andra får anställning.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Urvalsprocessen sker i två steg. I ett första steg sker en bedömning av den sökandes arbetsprover med utgångspunkt i förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck, samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter.

I steg två kallas ett urval av sökande utifrån bedömningen till intervju. Under intervjun diskuteras den sökandes arbetsprover och förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt till det egna arbetet. Därefter fastställs slutgiltigt urval.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2018 

Arbetsproverna för 2018 består av fyra olika uppgifter. Vi välkomnar lösningar utifrån grafisk formgivning och/eller illustration på alla uppgifter, det är upp till dig att välja. Använd uppgifterna som startpunkter för utforskande av temat, och hitta sätt att koppla uppgiften till dina egna intressen. Vi vill se dina personliga tolkningar av ämnena.

Här är exempel på några former av grafisk formgivning och illustration: typsnitt, affisch, animation, bokomslag, illustration, hemsida, mönster, serie, bok, tidning, app...

Skriv en kort text på max 100 ord till varje uppgift, där du beskriver din idé och process. Placera texten tillsammans med din lösning på uppgiften.

1. Havet
Vad har havet för mening för dig och vad skulle du vilja berätta om, som på något sätt är kopplat till detta vida ämne? Det kan vara allt från personliga minnen, drömmar, längtan, samtida händelser, sagor, resor, sport – litet eller stort. Du kan närma dig ämnet poetiskt, politiskt, biologiskt, geografiskt.

Presentera på max två (2) sidor i A3-format. Valfri teknik.


2. En samling 
En enskild sak skiljer sig från en samling saker – när du sammanställer saker skapas relationer och nya betydelser uppstår. Hitta en samling som intresserar dig. Vad definierar samlingen? Du avgör. Visualisera och presentera din samling på ett sätt som är passande för samlingens tema/innehåll. Ge din samling en titel.

Presentera på max två (2) sidor i A3-format. Valfri teknik.

3. Skylt från framtiden 
Samhället förändras hela tiden med nya värderingar, lagar och tekniska framsteg. Vilken blir nästa skylt som behövs för att informera oss medborgare om regler och bestämmelser? Det kan vara en vägskylt, eller en skylt som används inomhus i offentliga miljöer, eller på t.e.x. förpackningar. Skylten ska vara tydlig, lättförståelig och universell.

Presentera på max en (1) sida i A3-format. Valfri teknik.


4. Utopia 

Begreppet utopi, i sin ursprungliga betydelse, är varken positivt eller negativt. Det betyder bokstavligen ingenstans: "ingen plats" eller "plats som inte existerar". Visualisera och presentera din utopi för oss. Hur etablerar du en känsla av plats? Tänk på vad som formar miljöer och städer: politik, historia, kultur, vetenskap, teknik, arkitektur, väder, konst, typografi.

Presentera på max två (2) sidor i A3-format. Valfri teknik.

5. Egna arbeten
Visa ett urval av 3–7 exempel på dina bästa senaste arbeten. Vi föreslår att du visar en bredd i dina idéer, intressen, erfarenheter och förmågor hittills. Arbetena som presenteras kan vara i valfritt medium (inklusive film, video, hemsida), färdiga arbeten eller skisser, resultatet av uppgifter eller egna arbeten. Vi rekommenderar starkt att du inkluderar några exempel på skisser/process för att visa på din arbetsprocess, tex genom sidor ur din skissbok.

Presentera på max två (2) sidor i A3-format. Valfri teknik.

 

6. Kortfattad motivering av dina avsikter med ditt arbete och val av utbildning
Skriv en kortfattad beskrivning av hur du arbetar och skulle vilja arbeta inom grafisk formgivning och / eller illustration. Motivera varför du söker dig till kandidatprogrammet Grafisk formgivning & illustration på Konstfack. Max 200 ord. Presentera på max en (1) sida i A3-format.

 

7. Innehållsförteckning
Lista uppgifternas namn och nummer (Uppgift 1–4). Visa varje arbete med en liten referensbild.

Skriv ditt namn och kontaktuppgifter på innehållsförteckningens övre högra hörn.

OBS! Ditt namn och kontaktuppgifter behöver endast finnas på innehållsförteckningen.

Max en (1) sida i A3-format. 

Summering, detta ska du skicka in:

En (1) PDF-fil som består av max elva (11) sidor enligt instuktionerna ovan.

 

Tekniska specifikationer
Bedömningsgruppen kommer att ta del av din PDF som en projektion på vägg. För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det mycket viktigt att alla sökande följer dessa tekniska specifikationer:

Filformat: PDF
Fysiskt format på PDF-filen: A3 (liggande)
Färgläge: RGB
PDF-filen ska ej lösenordskyddas.
Namnge PDF-filen till ditt eget namn enligt principen: efternamn_förnamn.pdf

Totalt får din portfolio-PDF vara max 250 MB.

Ansökningar som frångår dessa anvisningar behandlas inte. Tredimensionella objekt avbildas fotografiskt. Film/animation/rörlig bild visas med skärmdumpar och med länk till film upplagd på t.ex Vimeo eller Youtube. Interaktiva arbeten, webbsida, app presenteras med skärmdump och länk som ska fungera i vanlig webbläsare.

Anmälan är stängd


Viktiga datum

22 januari 2018: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2018: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

12 mars 2018: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2018: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

8 maj 2018: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

3 sep 2018: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Jiri Novak
Skyddad adress


Examensarbeten
2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer
Utbildningsplaner för kandidatprogrammet Grafisk design och Illustration, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Grafisk design och Illustration, 180 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster